Knuser drømmen om Olavssteinen

Selv ikke en amatør ville tvilt, sier arkeolog og professor Alex Christophersen..

  Foto: LEIF ARNE HOLME

Saken oppdateres.

STIKLESTAD: Arkeolog og professor Axel Christophersen utelukker at steinen i alteret i Stiklestad kirke er Olavssteinen.

Professoren i middelalderarkeologi og arkeolog ved Vitenskapsmuseet i Trondheim har selv gjort undersøkelser av steinkirker både i Sverige og Norge.

Selv om Christophersen ikke har gravd i Stiklestad kirke, drar han slutninger som støtter Stiklestad Nasjonale Kultursenter sitt syn på steinen i alteret – det er ikke Olavssteinen.

–Først vil jeg si at steinen egentlig er mye mer interessant som symbolfunksjon, enn rent vitenskapelig. Men jeg ønsker likevel å komme med en fagpersons syn på saken sett ut i fra fakta og logiske forhold, sier Christophersen.

Ville sett den

Arkeologen mener det er flere grunner til at steinen som i dag ligger bak alteret i kirken ikke kan være steinen som Olav Haraldsson ifølge legenden ble liggende over da han døde.

Hvis folket kjente til denne steinen, ville den ha blitt bygd inn på markant vis inn i alteret, etter middelaldersskikk, mener arkeologen.

–Kirka ble bygd på 1100-tallet, og steinen ville mest sannsynlig ha blitt murt inn i alteret slik at den var synlig for menigheten. Den ville også vært plassert over gulvnivå, sier Christophersen.

Han mener videre at all ettertids arbeid og hendelser med alteret ikke ville ha kunne tatt steinen ut av sin kontekst, uten at folk skjønte at dette var Olavssteinen.

–Den ville ha vært del av en konstruksjon som også en amatør ikke ville ha tvilt over. At steinen bare dukker opp utenfor sin kontekst, er ikke mulig, mener arkeologen som dermed utelukker at det var Olavssteinen som ble gjenfunnet i kirkegulvet. Han nevner også en annen teori, men påpeker at den er lite trolig:

–Steinen kunne ha vært en del av fundamentet til alteret, altså ligget under alteret sammen med mange andre steiner, men det er ikke logisk at den ville blitt plassert der, sier arkeologen.–Kom med issmeltingen

Han sier seg enig med Riksantikvaren og den geologiske rapporten som ble lagd etter undersøkelser av steinen på 80-tallet.

–Hvis steinen hadde vært murt inn i alteret ville den hatt spor av kalk på seg. Det man har funnet ut er at steinen er en morenestein som har kommet seilende med is, sand og grus, sier Christophersen.

Arkeologen tror at den «virkelige» Olavssteinen kan finnes, men han mener den må være mye større enn den som ligger i alteret i dag.

–Nå er ikke jeg noen historiker eller litteraturviter, men hvis han lente seg mot en stein så må det ha vært en stein av en viss størrelse. En stein med substans i, sier Christophersen.

Andreas Eidem Ryen 976 88 308

 
    
      (Foto: LEIF ARNE HOLME)

  Foto: LEIF ARNE HOLME

 
    
      (Foto: Vegard Eggen)

  Foto: Vegard Eggen

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå