Får refs for elendig arbeidsmiljø

- Alvorlige mangler, hevder en rapport fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet har avdekket alvorlige mangler i lovpålagte arbeidsmiljøtiltak ved Nordenfjeldske. Samtidig er arbeidsmiljøet preget av personkonflikter og konflikter mellom avdelinger.