«Til ungdommen» ikke med i den nye salmeboka

Nordahl Griegs sang «Til ungdommen» får ikke plass i den norske kirkes nye salmebok.

Saken oppdateres.

– Veldig vanskelig å forstå. Kriteriene må ha vært alt for strenge. Den sangen bare må inn i salmeboka, sier Arnfinn Bjerkestrand i Norsk Kulturråd.– Ingen tvil om at det er en fantastisk sterk og meningsfull tekst som alle finner trøst og styrke i. Den blir på ingen måte forbudt å bruke. «Til ungdommen» vil inngå i en digital salmedatabase som skal bygges opp som et supplement til hovedsalmeboken. Sangen vil derfor garantert bli å høre i kirkene våre ved mange anledninger, sier direktør Jens-Petter Johnsen i Kirkerådet. Databasen vil etter planen romme både tekst- og lydfiler.

«Nasjonalhymne» etter terroren

«Til ungdommen», som de siste dagene har fått ny aktualitet og fungert som en «nasjonalhymne» på de fleste minnegudstjenester og –arrangement etter terrorudåden i Oslo og på Utøya, var med i utkastet til ny salmebok som ble utgitt i 2008. men nådde altså ikke opp i siste runde.

– Et viktig kriterium er at salmene som velges, skal ha en teologisk dimensjon i teksten, forklarer Johnsen. Det vil si at teksten skal relatere seg til Faderen, Sønnen og/eller Den hellige ånd, eller si noe om forholdet mellom Gud og mennesker eller Gud og det øvrige skaperverket. Det betyr slett ikke at sanger som mangler en slik teologisk dimensjon, ikke kan anvendes i en gudstjeneste hvor de settes inn i en kontekst, men selve den trykte salmeboka skal ikke være en antologi for allmenne tekster, sier han.Vedtak i 2012

En prosjektgruppa skal legge fram det endelige utvalget og forslaget til ny salmebok, for kirkerådet som skal behandle det i september i år. Biskopene skal ha forslaget på sitt bord i oktober 2011, og så skal Kirkemøtet ha salmeboka til vedtak i april 2012. Den nye salmeboka skal innføres i menighetene fra 1. søndag i advent 2013. Boka vil romme mellom 900 og 999 tekster, inkludert et antall salmer på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og kvensk.

 
 
På forsiden nå