Gode, gamle Lennart

Gamle ideer holder i massevis når de blir formidlet av sjangerens mester i så godt slag.

  Foto: Jens Petter Søraa

Cd:
Leonard Cohen
OLD IDEAS