Streikepenger kan redde orgel

Rådmannen vil bruke 14,5 millioner sparte streikekroner på Steinmeyerorgelet.

Kommundaldirektør Morten Wolden (f.v.), kirkeverge Kjell Inge Nordgård og domprost Ragnhild Jepsen var blant Steinmeyerorgelets piper tirsdag. 

Saken oppdateres.


Rådmannen i Trondheim kommune innstiller på at kommunen investerer inntil 53 millioner kroner i perioden 2012-2015 til rehabilitering av Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen.

Blant annet planlegges 14,5 millioner kroner i frigjorte driftsmidler etter vårens streik i kommunen brukt til å finansiere de til sammen 17 millionene som skal bevilges i år.

Spillbart til 2014

Dette er hovedinnholdet i rådmannens innstilling overfor formannskapet, som får saken til behandling tirsdag 26. juni. Formannskapet blir besluttende myndighet i stedet for kommunestyret, noe kommuneloven gir anledning til i saker som haster.

Og haster gjør det. 30. juni går den forlengede fristen ut for Trondheim kirkelige fellesråd til å si ja til restaureringsforslaget fra det sveitsiske orgelfirmaet Orgelbau Kuhn. Firmaet vant den internasjonale anbudskonkurransen om å føre Nidarosdomens mektige hovedorgel tilbake til den originale størrelsen fra 1930.

Hvis formannskapet sier ja, kan Fellesrådet undertegne kontrakten, og Orgelbau Kuhn kan begynne forberedelsene til å demontere orgelet.

Målet er å få orgelet om ikke helt ferdig, så iallfall spillbart, til de to viktige datoene 17. mai og 20. mai 2014, dvs. til den offisielle trondheimsfeiringen av 200-årsjubileet for Grunnloven.

Spleiselag

Ifølge forslaget fra rådmannen regner Trondheim kommune med at finansieringen blir et spleiselag. Nidaros domkirkes og Vår Frue menighet er allerede med ved å garantere for ti millioner kroner i perioden fram til 2015.

Ut over det finansieres nvesteringen med lån på inntil 43 millioner kroner. 2,5 millioner er allerede bevilget over kommunens investeringsbudsjett for i år, og i tillegg kommer de 14,5 millionene i frigjorte driftsmidler som følge av streiken i kommunen.

Forutsatt positivt vedtak i formannskapet vil demonteringen av orgelet kunne begynne i september.

Les mer i dagens utgave av Adresseavisen.

På forsiden nå