Orgelfinansieringen vedtatt

Varaordføreren signaliserer lovlighetskontroll.

Kommundaldirektør Morten Wolden (f.v.), kirkeverge Kjell Inge Nordgård og domprost Ragnhild Jepsen blant Steinmeyerorgelets piper. 

Saken oppdateres.

Trondheim formannskap har vedtatt at Trondheim kommune tar kostnaden med å få gjenreist og restaurert Nidarosdomens hovedorgel, Steinmeyerorgelet, tilbake til fordums størrelse. I forslaget ligger at kommunen investerer inntil 53 millioner kroner til rehabiliteringen, som skal finansieres ved låneopptak.

Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti, Venstre og Høyre stemte for forslaget. Det var identisk med rådmannens innstilling, bortsett fra at moms- og rentekompensasjonen som kommunen får fra staten ikke holdes utenfor regnestykket, men regnes inn allerede nå.

Les også: Streikepenger kan redde orgelet

Fremskrittspartiet og SV stemte imot forslaget.

Vurderer lovlighetskontroll

På bakgrunn av varaordfører Knut Fagerbakkes (SV) bekymringer om kollisjon mellom to kulturminner - rosevinduet og Nidarosdomens helhet mot et fullrestaurert Steinmeyerorgel - varslet han at vurderte å kreve lovlighetskontroll av dagens vedtak i formannskapet.

Kontrakten med Orgelbau Kuhn må underskrives innen 30. juni, og formannskapet behandlet orgelsaken i ved bruk av kommunelovens hasteparagraf. Det innebærer at formannskapet fungerer som bystyre.

- Staten må ta ansvar

Flere representanter var inne på skuffelsen over at det ikke er kommet signaler fra statlig hold om bidrag til restaureringen av Steinmeyerorgelet.

Formannskapet gikk enstemmig inn for Høyres tilleggsforslag om å be Rådmannen i Trondheim innlede samtaler med nasjonale myndigheter med sikte på ansvarsavklaring.

«Nidarosdomen er en nasjonalhelligdom som har en spesiell plass i norsk kirkeliv, historie og kultur. Derfor tillegger ansvaret for finansieringen av virksomheten i katedralen hos staten, med unntak av den rene menighetsvirksomheten», heter det i tilleggsforslaget som alle representantene stemte for.

Les kronikken: Orgel, rosevindu, vind og vær

Spillbart til grunnlovsjubileet

Nidaros domkirkes og Vår Frue menighetsråd har garantert for ti millioner kroner som det arbeides med å samle inn av private midler. Formannskapet går ut fra at også Sør-Trøndelag fylkeskommune vil kunne bidra med fem millioner kroner til orgelfinansieringen. I tillegg fortsetter arbeidet med å få staten til å være med og bære kostnaden.

Orgelet, som ble montert til Olavsjubileet i 1930, ble i 1962 flyttet fra nordre tårnfot til lengst vest i vestskipet. Samtidig ble det redusert med en tredel. Orgelfirmaet Kuhn har signalisert at Steinmeyerorgelet kan bli, om ikke helt ferdig, så iallfall fullt spillbart, til den store markeringen i Nidarosdomen 20.mai 2014 av 200-årsjubileet for Grunnloven.

På forsiden nå