Stor gave fra Inger Sitter

Inger Sitter har gitt hele sin samling av egen grafikk til Trondheim Kunstmuseum. I tillegg kommer kunstnerens beholdning av skisser og tegninger.

Saken oppdateres.

- Dette er en fantastisk gave, en betydelig tilvekst til museets samling og en av de aller største donasjonene noensinne, sier direktør Randi Nygaard Lium.

Trondheim Kunstmuseum viet sin faste store sommerutstilling til Inger Sitter i fjor, og direktør Lium ser den store gaven i sammenheng med dette.

- Inger Sitter satte pris på å få en slik stor utstilling i sin opprinnelige hjemby. Siden har vi hatt fin kontakt, og i høst fikk jeg beskjed om at hun ville gi 30 av sine grafiske motiver til oss. Jeg måtte bare komme ned til henne i Frankrike og hente dem. Og da jeg kom til Antibes, der hun nå har slått seg ned, fikk jeg beskjed om at vi skulle få alt sammen, sier Randi Nygaard Lium, som anslår verdien på kunstgaven til fire-fem millioner kroner.

Permanent utstilling

I første omgang ble 87 trykk med hjem til Trondheim. Snart er en ny forsendelse på vei, slik at hele grafikksamlingen på ca. 130 motiver vil være på plass i museet. I tillegg kommer altså skisser og tegninger, slik at tilveksten i alt vil utgjøre drøyt 200 katalognummer, med en spredning i tid fra midten av 1940-årene og frem til i dag. I avtalen som er inngått, er museet også sikret eksemplarer av nye grafikkopplag som etter hvert kommer. Inger Sitter er stadig like aktiv som før, både som maler og grafiker.- Det er kanskje først og fremst som maler vi kjenner henne. Men hun arbeidet tidlig med ulike grafiske teknikker og ble først kjent som grafiker. De eldste trykkene er fra siste del av 40-tallet, fra Inger Sitter var i slutten av tenårene, og viser en tidlig modenhet. Dette skal det bli en glede å få vist frem i en utstilling som vi planlegger i løpet av våren. Det passer jo fint, ettersom Inger Sitter fyller 75 år til neste år, sier Lium, som med tiden håper å få gitt Sitter en permanent utstillingsplass i museet. Fra før inneholder museumsmagasinene fire malerier og to andre originalarbeider av henne. Maleridelen av produksjonen vil det naturlig nok være aktuelt å utvide når hun nå blir en spesielt profilert kunstner i kunstmuseet.

Fullstendig samling

Inger Sitter har vært påpasselig med å legge til side og ta vare på minst ett eksemplar av sine grafiske opplag. Slik er det en fullstendig grafikksamling som Trondheim Kunstmuseum nå overtar. Randi Nygaard Lium er i gang med registreringen og skal fortsette arbeidet under et nytt opphold i Antibes i februar, der hun i tillegg går løs på å registrere Sitters malerier.- Jeg tar sikte på å lage en fullstendig katalog over Inger Sitters produksjon, og fortsetter med maleriene etter grafikken, sier Lium, som slik følger opp Per Høiems store arbeid med en annen trondhjemskunstner, Håkon Bleken, og verkkatatalogen over hans grafikk som nettopp er gitt ut.

På forsiden nå