Trønderne vil kuppe avgjørelsen

Trønderne blåser i regjeringens langsomme prosess og vil forsøke å banke gjennom rockplasseringen i Stortinget før sommeren.

Saken oppdateres.- Uforsvarlig, mener statssekretær Yngve Slettholm (KrF).- Det skal gode grunner til for å flytte et pop- og rockarkiv ut av Oslo, mener statssekretær Yngve Slettholm i Kultur- og kirkedepartementet.

Han peker på at regjeringen i sin Kulturmelding gikk inn for å samle dokumentasjonen av norsk rock og populærmusikk i Nasjonalbibliotekets rehabiliterte bygg på Solli plass i Oslo.

Bruke ressursene

- Det er viktig å bruke de ressursene som allerede er på plass. I kulturmeldingen går regjeringen inn for å samle Musikkinformasjonssenteret, Visearkivet og Norsk Jazzarkiv hos Nasjonalbiblioteket. Her finnes et faglig miljø, infrastruktur og kompetanse. Det vil også være unaturlig å oppbevare jazz og viser ett sted, og pop og rock ett annet sted, i en tid der skillet mellom ulike sjangere viskes ut, sier statssekretær Yngve Slettholm.

Regjeringen vil uansett avvente sin endelige konklusjon til flere muligheter er belyst gjennom den pågående utredningen og påfølgende høringsrunder.

- Det kan hende det finnes gode, faglige argumenter for en annen plassering enn Oslo, sier Slettholm.

- Heldigvis skal ikke KrF avgjøre dette, svar fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag, som kjemper for å få både arkiv og museum til Midt-Norge.

Regjeringen planlegger å sende saken på høring, slik at det ikke blir noen avgjørelse i Stortinget før etter høstens valg.

Fylkesordfører Sandvik mener det er helt unødvendig å vente.

- Dette har allerede vært behandlet i Stortinget én gang, da manglet Ap, Frp og Sp fire stemmer på å få rockarkivet til Trøndelag. Det er ingen grunn til å vente til etter valget hvis vi kan få flertall før sommeren. Hvorfor skal vi vente på at departementet skal bruke masse skvalder og penger på byråkratisk utredning av noe det er enighet om?

- Men det er ikke enighet nå?

- Sv ville ha utsettelse for å utrede alternativene. Når utredningen fra ABM-utvikling kommer 31. mars har vi nok kunnskap. Og jeg skulle like å se Sv, som har ordføreren i Namsos og varaordføreren i Trondheim, gå inn for å legge alt til Oslo. Da blir jeg svært overrasket, sier en selvsikker fylkesordfører.

Statssekretær Yngve Slettholm karakteriserer planene som helt urealistiske.

- Innstillingen skal på høring, og med de viktige prioriteringene det er snakke vil det være uforsvarlig å avgjøre saken før sommeren.På forsiden nå