Rockefot på Ringve

Direktør Petter Andreas Kjeldsberg vil ikke utelukke at pop- og rockmuseet blir lokalisert til Ringve. Men han medgir at Dora-bunkeren trolig kler musikksjangeren bedre.

Saken oppdateres.

- Uansett er dette en stor gledens dag. En fantastisk seier for Trondheim og Ringve, sier Kjeldsberg. Han holder inntil videre spørsmålet om Dora eller Ringve ganske åpent, men ser på dette stadium ikke bort fra at pop- og rockmuseet legges til Ringve. Kjeldsberg tolker gjerne ordlyden «integrert med Ringve Museum» til fordel for eget anlegg, og påpeker fornuften i å bygge videre på noe som allerede er godt etablert.

- Men en helt klar forutsetning for at opplevelsessenteret/museet blir lokalisert til Ringve er at museet tilføres både nytt areal, faglige ressurser og midler til drift, understreker Kjeldsberg. Sånn sett er pop-/rockmuseet betimelig timet med Ringves behov for betydelige utvidelser.

- Pr. i dag finnes ikke én eneste ledig kvadratcentimeter til aktivitet eller utstilling av noe som helst utover det vi har, påpeker Ringve-direktøren.

- Men vil ikke en røff betongbunker kle rocken bedre enn herskapelige Ringve?

- Jo, det er et poeng. Rammen og formidlingen må ikke krasje med innholdet. Det klart viktigste med innstillingen er valget av Trondheim. Tross alt er det bare fem minutter mellom Ringve og Dora, og de to enhetene vil kunne dra gjensidig nytte av hverandre, tror Kjeldsberg. Nå gjelder det å skape en bred samling om prosjektet, og å komme i gang med innsamling av aktuelle gjenstander, instrumenter og «relikvier» knyttet til pop-/rockkulturen, sier han.

Uansett betyr en integrering av underholdningssenteret med Ringve en så vesentlig utvidelse av Ringves profil at det må styrebehandles. Kjeldsberg tror ikke styret vil ha noen innvendinger så lenge museet tilføres de nødvendige midlene. Det musikkfaglige ser Kjeldsberg overhodet ikke som noe problem. Trondheim og Trøndelag har rike ressurser og masse kompetanse innenfor pop-/rock-feltet som kan settes inn i arbeidet.På forsiden nå