Giske tror slaget er vunnet

Trond Giske er nå helt sikker på at opplevelsessentret blir lagt til Dora.

Saken oppdateres.

- ABM Utviklings konklusjon er svært gledelig for trøndelagsalternativet. Med konklusjonen om at Trondheim er det best egnede alternativet, forsvinner kronargumentet for de som har hevdet at det bare er Oslo som er stor nok for et opplevelsessenter, sier Giske.

Han har også merket seg at hovedargumentet for å konkludere for Trondheim, er det sterke politiske engasjementet for alternativet.

- Det er ellers nok av dem som har brukt akkurat dette mot oss, sier Giske.

Arkiv til Oslo

ABM Utvikling fikk i oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet å lage en utredning om et eventuelt senter for dokumentasjon og formidling av norsk pop- og rockhistorie. I går la de fram sin innstilling, der de ikke tar stilling til en eventuell deling mellom Trondheim og Namsos, men understreker at en integrering med Ringve Museum er en betingelse for støtte til trøndelagsalternativet.

Det er museums- og opplevelsesdelen ABM vil legge til Trøndelag. Arkiv- og dokumentasjonssenteret bør derimot legges til Oslo, administrert av Institutt for Norsk Populærmusikk, samlokalisert med Nasjonalbiblioteket, Musikkinformasjonssenteret, Norsk Jazzarkiv og Norsk Visearkiv. De krav dette stiller til plass og kapasitet har banet veien for trøndelagsalternativet. De andre byene som har kjempet om lokaliseringen, har manglet beskrivelse av mulig integrering med museer i sine distrikter.

Regner med flertall

Trond Giske er enig med ABM Utvikling i at det finnes argumenter både for og mot å splitte museum og arkiv.

- Det blir på en måte litt galt uansett. Det er gode argumenter for å legge rockarkivet sammen med arkivene for jazz og viser som allerede ligger på Solli plass, men det er minst like gode argumenter for å legge rockarkivet sammen med opplevelsessentret. Jeg vil ikke se helt bort i fra at også arkivet ender i Trondheim til slutt, sier Giske.

Når det gjelder museum/opplevelsessenter føler han seg nå helt sikker. Ap har bestemt seg, Sp og Frp har ikke signalisert at de har ombestemt seg. Nøkkelen er SV.

- Jeg skal ikke forskuttere deres beslutning, men klarer ikke helt å se for meg at de vil profilere seg på å sikre Oslo enda en nøkkelinstitusjon, sier Giske, som fortsatt tror det er mulig at dette blir behandlet av det eksisterende storting.

- På Ringve Museum tolker de innstillingen fra ABM Utvikling slik at museet også fysisk sett kan bli integrert i det eksisterende museet?

- Nei, integreringen med Ringve må bli administrativt og faglig, ikke geografisk. På Ringve er det ikke plass til mer. Dora er plasseringen av rockmuseet, sier Giske.

- Argumentet mot Trøndelag har vært laber interesse fra musikkmiljøet i Trondheim?

- Jeg har hele tiden ment at det engasjementet vil komme, og jeg håper det vil gjøre det allerede på idésamlingen på Nova i dag, sier Trond Giske.

Regner med kamp

Utredningen skal danne grunnlaget for det videre arbeidet med saken. Selv om innstillingen går Trøndelags vei, er det Stortinget som endelig avgjør plasseringen. Kultur- og kirkedepartementet ventes å legge fram saken i budsjettproposisjonen for 2006.

- Nå har vi gjort vår jobb og håper å ha lagt noen føringer. Men man trenger ikke være spåmann for å skjønne at de aller fleste vil fortsette å kjempe helt til Stortinget har sagt siste ord, mener Lars Egeland, informasjonsdirektør i ABM Utvikling.

 
På forsiden nå