Nytt ansikt mot Bispegata

- Vi tenker høyt om den nye fasen i samlivet mellom Trondhjems Kunstforening og Trondheim Kunst-museum, sier Kunst-foreningens styreleder, Mette Renée Green, om tegningene til et felles nybygg i Bispegata.

Saken oppdateres.

På generalforsamlingen i Trondhjems Kunstforening i morgen får medlemmene seg presentert en visualisert idé om et nybygg. Bygget er tenkt som en forbindelse som vil gjøre det mulig å gå innendørs mellom de to naboene i Bispegata, Kunstforeningen og Trondheim Kunstmuseum. For begge institusjonene vil det bety en viktig utvidelse.

Da hun overtok som styreleder for to år siden, begynte Mette Green straks å drodle over ideen og drøfte felles behov med direktøren ved Trondheim Kunstmuseum, Randi Nygaard Lium.

- Nå ligger en arkitekttegnet idéskisse på bordet, sier Mette Green, som understreker at det vi ser på bildene og tegningene ennå bare er en idé. Intet mer.

Men heller intet mindre, selv om ingen vedtak skal gjøres ennå.

Bedre plass

På fjorårets generalforsamling i Kunstforeningen ble det nedsatt et utvalg som skulle ha til oppdrag å tenke framover ut fra et gjensidig ønske om en ny fase i samarbeidet mellom Kunstmuseet og Kunstforeningen. Enigheten var stor om å utarbeide idé til et mellombygg, og en komité med representasjon fra begge institusjoner og fra Trondheim kommune ble nedsatt.

- Resultatet er disse tegningene, utført at arkitekt Knut Kløvvik, forklarer Mette Green. Det vil gi 1200 kvm fordelt på tre nivåer, ett under bakken.

Med et nybygg oppnår Kunstmuseet å få økt sitt i dag nokså trange utstillingsareal. Håkon Blekens og Inger Sitters donasjoner til Trondheim Kunstmuseum har ytterligere aktualisert behovet for mer plass.

For funksjonshemmede

- Vi får et utstillingslokale med seks meters takhøyde, og to med fire meter under taket, sier Mette Green, som peker på det forholdet som teller mest for Kunstforeningens engasjement i prosjektet: - Vi har i dag ingen muligheter for å ta imot funksjonshemmede i lokalene våre. Vi mangler heis, og vi mangler toaletter som er innrettet for rullestolbrukere, sier Green. - I Kløvviks forslag til nybygg kan funksjonshemmede bruke den trinnløse gangveien oppover i bygget, eller ta heisen. Dette er et hovedpoeng for oss.

Ideen er allerede presentert for rådmannen og berørte etater i Trondheim kommune. Den aktuelle byggegrunnen eies av kommunen, men signalene fra det holdet med byantikvar Gunnar Houen i spissen, er positive, forteller Mette Green.

- Nærheten til Nidaros domkirke har også sine sider - både under og over bakken?

- Ja, restriksjonene er tunge på all byggevirksomhet som kan stjele utsyn og oppmerksomhet mot kirken. Men også representanter for Nidaros bispedømme, Kirkelig fellesråd og Nidaros Domkirkes Restaurereringsarbeider har vært positive til planene, fremholder Mette Green.

- Hva med økonomien?

- Så langt har vi ikke brukt av institusjonenes penger. Nybygget slik det fremstår på tegningene i dag, er beregnet til 20 millioner kroner. Kunstmuseet søker i første omgang midler til forprosjekt. For Kunstforeningens del kan det være aktuelt å henvende seg bl.a. frivillige organisasjoner, sier Mette Green.

Felles utstilling

At denne ideen tar form, markerer en ny fase i samarbeidet mellom Kunstmuseet og Kunstforeningen.

- Vi er også inne i 160-årsjubileumsåret for Trondhjems Kunstforening og vil feire med en felles jubileumsutstilling i januar 2006, røper Mette Green, som også nevner planene om en bok, der yngre kunsthistorikere inviteres til å se på kunsthistorien med friske øyne. Konservator Eva Furseth ved Trondheim Kunstmuseum skal være redaktør for boka.

 
        
            (Foto: RICHARD SAGEN)

  Foto: RICHARD SAGEN

 
 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå