- Stort behov for bedre plass

Trondheim Kunstmuseum er landets tredje største offentlige kunstsamling. Blir tanken om et nybygg realisert, kan vi vise mer av det som nå står i magasinene, sier direktør Randi Nygaard Lium.

Saken oppdateres.

Adresseavisen presenterte i går noen av de digitaliserte bildene av hvordan et nybygg mellom Trondheim Kunstmuseum og Trondhjems Kunstforening i Bispegata i Trondheim kan komme til å se ut. Hvis ideen blir realisert som på bildene, vil det bety 1200 kvm. ekstra areal fordelt på tre etasjer, som via kjellernivået vil binde Kunstmuseet og Kunstforeningen fysisk sammen.

700 000 til forprosjekt

- Styret i Trondheim Kunstmuseum er glad for disse planene, og for det gode samarbeidet som er kommet i gang med Trondhjems Kunstforening, sier direktør Randi Lium. - Uten Kunstforeningens medvirkning hadde vi manglet tomt til en utbygging.

Som en offentlig stiftelse har Trondheim Kunstmuseum søkt om 700 000 kroner hos sine tilskuddspartnere - stat, kommune og fylke - til forprosjektering. Lium synes skissene til arkitekt MNAL Knut Kløvvik er interessante, og Kunstmuseets styre har tatt dem til orientering.

- Han har visualisert en tanke, og en slik tankeskisse gjør det lettere å tenke videre, sier Randi Lium, som mener at Knut Kløvvik sammen med andre arkitekter vil bli invitert til arkitektkonkurranse.

Unik samling

Bare Nasjonalmuseet for kunst i Oslo og Bergen Kunstmuseum har større offentlig eide samlinger enn Trondheim Kunstmuseum. Rundt 3600 verker befinner seg i Trondheim Kunstmuseum, mange av dem unike hovedverker i norsk kunsthistorie. Den siste store gaven museet mottok, var fra maleren Inger Sitter. Museets samling av kunst vokser jevnt og trutt.

- Malere fra vår region er blant de fremste til å fronte norsk kunsthistorie, og vi vil gjerne også ha et visst tyngdepunkt i regionen med bilder av fremragende kunstnere som Knut Rose, Inger Sitter, Kjell Erik Killi Olsen, Håkon Gullvåg, Nils Aas, Håkon Bleken med flere. Et nybygg betyr at vi vil ha bedre plass både på veggene og i magasinene våre, fremholder Randi Lium. - Det vil også bety et mer funksjonelt museum, med bedre forhold for publikum. Bedre plass til butikk, mulighet for kafé og auditorium er ting vi savner i dag.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå