Tre for rock til Trøndelag

Tre tunge kulturaktører går nå ut å støtter etableringen av et rockemuseum i Trondheim. Men bak krangler de rød-grønne om ære og engasjement i lokaliserings- striden.

Saken oppdateres.

Nasjonalbiblioteket, Kulturrådet og platebransjens interesseorganisasjon IFPI støtter at det etableres et rockemuseum og opplevelsessenter i Trondheim. Namsos nevnes ikke i høringsuttalelsene. Det går fram av uttalelsene som har kommet inn, etter at fristen for å si sin mening om nytt norsk rockemusum og arkiv gikk ut i går.

Bare museum til Trondheim

Nasjonalbiblioteket skriver i sitt svar at det er naturlig at Ringve får museet, etter som Ringve museum allerede er en nasjonal institusjon med kompetanse og lang erfaring i formidling av musikk. Arkivdelen mener imidlertid Nasjonalbiblioteket er deres oppgave. I går ble det klart at også Kulturrådet er av samme mening og ønsker et senter for pop og rock til Ringve museum. Ringve bør jobbe nært sammen med Nasjonalbiblioteket, skriver Kulturrådet i sitt høringssvar.

I tillegg skriver IFPI at trøndelagsalternativets prosjekt med museum og arkiv på Dora er godt underbygd. IFPI advarer sterkt mot å splitte arkivet og museet.

Politisk avgjørelse

Tendensen i høringsuttalelsene viser at musikk- og kulturbransjen ønsker et arkiv hos Nasjonalbiblioteket i Oslo. Samtidig sier verken Norges museumsforbund, Rikskonsertene, Musikkinfosenteret eller Riksantikvaren noe om hvor de ønsker at museet og opplevelsessenteret skal ligge.

Men det bryr ikke fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) seg noe om. Hvor museet og arkivet skal ligge, er en politisk avgjørelse.

- Lokaliseringen er et politisk spørsmål akkurat som flyttingen av tilsynene, sier Sandvik.

Advarer mot utvikling

Samtidig krangler nå SV og Ap om hvem som har æren for at rockemuseet eventuelt havner i Trøndelag. På leserbrevsplass i Adresseavisen kaller SVs stortingsrepresentant Jørund Leknes og SVs fylkestopp Snorre Valen fylkesordføreren for en pyse, som argumenterer som om han skulle fremføre en powerballade fra Nazaret. SV-representantene går også langt i å ta æren for Trøndelagsalternativet, selv om partiet stoppet saken i Stortinget før sommeren.

Anklagene er et forsøk på å unndra seg ansvar for å ha stoppet saken, mener Sandvik.

- En debatt på dette nivået overlater jeg til Leknes og Valen. Men det er en farlig utvikling om stortingsrepresentanter fra SV skal unnlate å kjempe for Trøndelag, sier Sandvik.

- Se framover

Litt på siden står den rød-grønne juniorpartner Senterpartiet, som stemte med Ap da rockemuseet ble forsøkt tatt opp i Stortinget.

- Det er synd at vi ikke allerede har fått avgjort denne saken. Jeg regner fagmiljøenes svar som tydelige, og da er det synd at de andre partiene ikke er rede til å gi et positivt svar, sier stortingskandidat Ola Borten Moe (Sp).

- Men det er uansett det nye Stortinget som skal avgjøre denne saken, så istedenfor å bruke tid på krangel om hva som kunne vært gjort annerledes, mener jeg Ap og SV bør se framover mot høsten og sørge for å få igjennom vedtaket, sier Borten Moe.

På forsiden nå