- Kultur trenger ikke lønne seg

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland advarer mot å kreve inntjening av alt.

Saken oppdateres.

Hva er Kristelig Folkepartis kulturpolitikk?

- For oss er det viktig å understreke at kultur og kulturpolitikk innebærer en verdiforankring i vid forstand. KrF ønsker et varmere samfunn, og da er kultur viktig. Kunst og kultur har en egenverdi utover det rent materielle, og er en viktig faktor for å sikre livskvaliteten. Jeg er ikke sikker på om det er så mye som skiller kulturpolitikken til de ulike partiene, bortsatt fra at Frp ønsker å bruke mindre penger på kultur enn alle andre partier. Kulturpolitikk er et tema der noen prøver å skape uenighet, men der den reelle uenigheten ikke er så stor. De fleste politiske partier i Norge ønsker å satse på kultur, og jeg tror de fleste ønsker å satse litt mer enn vi gjør i dag - også KrF - innenfor hele spekteret.Ap, SV og Sp lover én prosent av statsbudsjettet til kulturformål gjennom sitt «kulturløft». Hvor mye mener KrF at det offentlige skal bruke på kultur?

- Jeg er enig i at én prosent er en fin målsetting. KrF har ikke programfestet dette, men det er ikke fordi vi er uenige. Jeg kan godt tenke meg å være med og jobbe for det samme.Bør kulturmidlene øremerkes i større grad, eller skal pengene fordeles lokalt?

- En del penger er allerede øremerket til ulike tiltak og bør fortsette slik. Men jeg tror det er viktig at det vi har av frie midler skal fortsette å være frie, slik at man kan prioritere lokalt.Bør kultur være god næring for å ha livets rett?

- På ingen måte. Dette handler om mye mer enn kroner og øre, det handler om livskvalitet og ikke-materielle faktorer. Det er veldig bra at en del av kulturen er næring, og kultur står for ganske mye næringsvirksomhet rundt omkring i landet. Men hvis vi bare skal støtte opp under den kulturen som skaper næring, blir det veldig ensporede kulturuttrykk i landet vårt.Nedlasting av musikk og filmer - hva er viktigst, forbrukernes eller kunstnernes interesser?

- Begge deler er viktig, men for oss har det vært viktig å få et lovverk som er i takt med EU-lovgivningen. Det er viktig at vi betaler for det arbeidet kunstnerne har utført. Den nye åndsverkloven legger til rette for å sikre lovlige alternativer, der det tidligere var forbudt å legge ut åndsverk på nett uten tillatelse. Den nye loven klargjør også at det er forbudt å laste ned materiale man vet er ulovlig lagt ut på nett.Rocksenteret - hvor bør det ligge, og hva skal det være?

- Jeg vil ikke svare på hvor det bør ligge, for regjeringen har ikke trukket noen konklusjon ennå. Vi har fått alle innspillene på bordet, og tar et standpunkt når vi legger fram budsjettet til høsten. Det er faktisk ikke vedtatt at dette skal bygges ennå, selv om noen oppfører seg som om det er slik. Selv synes jeg det er en god idé, men jeg ser at selv innenfor bransjen lurer man på hva som egentlig skal være på dette museet. Derfor blir det viktig at vi er veldig klare på hva vi vil ha før vi går for en eventuell plassering.


Kan hele prosjektet bli skrinlagt?

- Det tror jeg ikke. Det er for sterkt engasjement rundt saken til at det vil skje.Breddekultur eller elitekultur. Hva skal dere prioritere?

- Vi trenger begge deler, helt klart, selv om jeg ikke er så glad i akkurat de begrepene. Men det er opplagt at vi trenger gode støtteordninger for å opprettholde elitekulturen. Noen deler av kulturen trenger mer i støtte enn andre, slik må det være for å få både bredden og eliten.Hva blir viktig å få på plass på kulturfeltet i Trøndelag de neste fire årene?

- Flere ting er på gang allerede. Trøndelag har et godt teatermiljø, med høy kvalitet på Trøndelag Teater. Nå ønsker vi å sikre midler for å gjøre Nord-Trøndelag Teater enda bedre. Jeg håper vi kan få til noen nye stillinger til Trondheim Symfoniorkester (TSO) i løpet av fireårsperioden. Flere symfoniorkester trenger dette, og vi vil prioritere Bergen og Tromsø i første omgang, men jeg håper vi kan klare å få til nye stillinger også i TSO før perioden er omme. Det er også en rekke aktuelle byggeprosjekter vi håper å få plass til: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Ringve Museum og Saemien Sijte på Snåsa, samt noen fantastiske kulturfestivaler som nok ønsker å utvikle seg videre, både Olavsfestdagene, Vinterfestspillene på Røros og kammermusikkfestivalen.Bør vi beholde, og øke, NRK-lisensen?

- Vi må iallfall beholde den, og den må nok økes litt hvert år for å holde tritt. Vi ønsker ikke at alt skal være reklamefinansiert, og da er lisensfinansiering en veldig praktisk måte å gjøre det på.

Hva blir den store kultursaken i kommende stortingsperiode?

- Man vet aldri hva som blir den neste, store diskusjonen på kulturfeltet, men det kan bli en språkdebatt i forhold til nynorsk og bokmål. Den debatten har blitt mer og mer forflatet og populistisk. Ved forrige valgkamp her i Oslo gikk både Høyre og Arbeiderpartiet inn for fritt valg.

Hvorfor skal alle lære nynorsk?

- Nynorsk er med på å gjøre språket vårt rikere, og kan være viktig i forhold til arbeid for eksempel i offentlig administrasjon. Norge er et lite språkområde. Vi trenger ikke å gjøre det fattigere.

(Foto: KIM NYGÅRD)

Foto: KIM NYGÅRD

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå