Slik blir den rødgrønne kulturen

Saken oppdateres.

De nye regjeringspartiene har lovet rocksenter i Trøndelag, instrumentfond for korps, og resurssenter for håndverk på Berkåk - for ikke å snakke om over én milliard kulturkroner.Det er lett å lage en liste over hva de tre ferske regjeringspartiene vil gjøre på kulturfronten. Når det ikke kommer noen liste over alt som må legges ned, er det fordi Ap, SV og Sp vil pøse penger inn i kulturlivet. Gjennom «Kulturløftet» lover de at én prosent av statsbudsjettet går til kultur innen 2014, med en gradvis opptrapping. Det vil i dag si en økning på 1,3 millioner per år, 1,3 milliarder til sammen. Kulturskoler til alle og kulturell skolesekk i barnehagen er blant dropsene i valgflesket, sammen med opprusting av bibliotekene.

- Dette skal vi gjennomføre. For det første er ikke summene så store at det velter noen budsjetter, for det andre får vi en flertallsregjering, sier Sps Eli Sollied Øveraas. Hun lover at det første spadetaket skal vises allerede i statsbudsjettet for 2006.

- Vi har begrenset med tid til å påvirke neste års budsjett, men når det gjelder kultur, er de tre partiene så samstemte at det garantert kommer til å vises, sier Sollied Øveraas.

Med den nye regjeringen kan vi forvente:

Rocksenter i Trøndelag

Nå ligger det an til at Trond Giske får gjennomslag for kjæledeggen sin - et nasjonalt pop- og rocksenter på Dora i Trondheim, med ressurssenter i Namsos. Ap og Sp var de eneste partiene som gikk inn for dette før sommeren, mens SV ville vente på sommerens høringsuttalelser før de tok stilling til saken. Øystein Djupedal mener dessuten at det er flertall for Trøndelag også i SV.

En lykkelig prosjektleder for Popbunker Dora, Ketil Hustad mener det ville være uhørt om det ikke blir slik Ap og Sp har lovet nå.

- Alt ligger til rette for at vi får senteret hit nå, også fordi Frp har vært positive tidligere. Nå blir det gøy å drive med musikk i Trøndelag, sier han.

Det kan bli gøy med musikk ellers i landet også, med løfter om penger til flere øvingslokaler, festivaler og spillesteder.

Cash til korps

Blant tiltakene i Kulturløftet er egne register og fond for frivillig kultur i lokalsamfunnene, som korps og kor. De skal slippe å bruke opp entusiasmen sin på å skrape sammen penger til drift, sier både Trond Giske (Ap) og Eli Sollied Øveraas (Sp). Det er korpsene raske til å minne om nå.

- Arbeiderpartiet har lovet oss bedre rammevilkår. Alle de rødgrønne har lovet et instrumentfond, påpeker Anne Elisa Tryti, generalsekretær for Norsk Musikkorps Forbund, som nå forventer å gå fra prat til penger.

Gull for Birka

Senteret for kunst og håndverk på Berkåk, Birka, er blant kulturaktørene som har god grunn til å være fornøyd med utfallet av valget. Senteret skal være en kompetanseressurs, blant annet ved å tilby kurs og nettverk. Det har vært under planlegging siden 2001, men har manglet penger til å komme i gang. I vår vedtok Stortinget, med Ap, SV og Sp i spissen, å oppfordre regjeringen til å sørge for midler til Birka i neste statsbudsjett. Nå når partiene selv har hendene på rorpinnen, er forventningene på Berkåk store.

- Jeg håper inderlig de vil sette makt bak vedtaket. Det ville jo vært rart om de gikk tilbake på det nå, sier daglig leder for Birka, Audhild Øye.

 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå