Maler seg til Oslo

Live F. Olsen betalte strømregningen med et bilde. Nå maler hun seg tur retur Trondheim – Oslo i komfort vogn.

God plass: Live improviserer raskt et atelier og arbeidsplass for turen nedover.  Foto: Isak Horgar

Klokken er 08:10. Toget går mot Oslo om 15 minutter. Live har løpt og har god tid. Hun røyker, knegger en hes latter og sleper en tung og slitt koffert om bord i vogn 1. I den ene armen har hun en treplate som i løpet turen skal bli til et maleri, og tur – retur billetten hennes til Oslo.