Er dette Trondheims nye Kunsthall?

Kunstnerne Elmgreen og Dragset mener Trondheim må skille seg ut.

Flytende visjon: Kunstnerne Elmgreen og Dragset foreslår å bygge om en eldre ferje til en kunsthall som kan ligge til kai i Trondheim havn. I tillegg vil det bli mulig å kjøre kunsthallen til andre havner i inn- og utland. 

Saken oppdateres.

Sist vi hørte fra dem skapte de furore med forslaget til skulptur på plassen foran Trondheim sentralstasjon.

En statue som aldri vil bli avdekket ble kalt forfeilet og spøkelsesaktig, men ble også beundret blant innbyggerne og eksperter.

Nå kommer neste utspill fra kunstduoen Michael Elmgreen og Ingar Dragset. Trønderske Dragset og hans danske kompanjong foreslår at Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune glemmer en stillestående kunsthall på land i Trondheim. I stedet foreslår de en flyttbar, dynamisk hall på vann – en kunstferje.

- Bergen har en fantastisk kunsthall med lang erfaring, Oslo har en ganske ny kunsthall som fungerer ok, men hva vil Trondheim, spør Ingar Dragset.

På vannet

Alle kunsthallene i byer som Trondheim kan sammenligne seg med er solid festet til jordskorpa.

- Vår tanke er at Trondheim skal lage noe helt spesielt: en kunsthall som ikke er statisk i geografisk forstand, men heller en som gir unike utstillingsmuligheter.

Løsningen er en vannbåren kunsthall.

- Kunstferjen skal først og fremst ha gode utstillingsrom. Vi ser for oss en større utstillingshall på bildekket, samt ett eller to mindre rom lengre opp på dekk. Inngangspartiet skal være en kombinert informasjonsavdeling, bibliotek og salong.

- Kan frakte kunsten langt

På denne måten blir det til og med mulig at Trondheim kunsthall kan befinne seg i hjemlandet til den andre halvdelen av kunstnerparet – danske Michael Elmgreen.

- Kunsthallen kan seile til andre lokale havner, sette kurs for Nord-Norge eller Sørlandet. Den kan til og med reise til utlandet. Tenk deg Trondheim Kunsthall i København, sier Dragset.

Kunstnerne tror dette vil gjøre kommunikasjonen med omverdenen lettere.

- Det er klart at det er viktig for kunstnere i Trondheim å ha en kunsthall, men en velfungerende kunstinstitusjon og et dynamisk kunstmiljø er avhengig av utveksling med omverdenen. Hvis man vil ha gode utenlandske kuratorer og kunstnere til å beskjeftige seg med å lage utstillinger i Trondheim, tror vi det er en fordel å tilby noe unikt.

- En spennende tanke

I syv år har det vært jobbet med å bygge en hall for kunst i Trondheim. Etter talløse møter og utredninger ble det i vår lagt frem et dokument som legger opp veien videre. Første skritt var å sette ned et midlertidig styre. Dette skjedde tidlig i høst. Direktør Ellen Tveit Klingenberg i Heimdalgruppen ble utpekt som leder for styret, som for øvrig består av direktør Pontus Kyander i Trondheim Kunstmuseum, instituttleder Jon Arne Mogstad ved NTNU Kunstakademiet og markedsdirektør Cathrine Tronstad i Trønderenergi. Styret har så langt møttes to ganger.

Klingenberg sier Elmgreen og Dragsets idé er spennende.

- Kravet fra kommunen er at vi skal bygge en kunsthall. De sier ikke noe om at den må stå på land. Elmgreen og Dragsets innspill er originalt og vi tar det med oss videre.

- Hvor sannsynlig er det at noe så uvanlig som en kunstferje blir bygget i Trøndelag?

- Det kan jeg ikke si noe om. Vi er på et sted i prosessen der vi er åpne for alt, sier Klingenberg.

På dekk:  - Vi ser for oss en større utstillingshall på bildekket, samt ett eller to mindre rom lengre opp på dekk. 

På dekk: - Vi ser for oss en større utstillingshall på bildekket, samt ett eller to mindre rom lengre opp på dekk. 

På forsiden nå