Riksrevisjonen varsler gransking av NRK

Både kringkastingssjefen og Pressens Faglige Utvalg reagerer på Riksrevisjonens varslede kontroll av NRKs rutiner. Riksrevisjonen mener saken er misforstått.

Riksrevisor Jørgen Kosmo og riksrevisjonen varsler gransking av NRK. 

Saken oppdateres.

Riksrevisjonen har varslet NRK om en utvidet selskapskontroll, hvor de vil se på styrets oppfølging av internkontrollen med presseetiske spørsmål, skriver Dagens Næringsliv fredag.

I brevet som kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen har fått, skriver Riksrevisjonen at «NRK-plakaten og Vær varsom-plakaten er viktige standarder for å vurdere NRKs styring for å sikre presseetiske hensyn ... Spørsmålet er så hvordan NRK bør styres for å overholde disse standardene.»

Riksrevisjonen skriver videre at de ønsker å vurdere NRK opp mot «suksessfaktorer for ivaretakelse av pressetiske hensyn i produksjon og kringkasting».

Eriksen har allerede svart Riksrevisjonen, og er ikke umiddelbart positiv til en slik kontroll.

– Vi er spørrende til om det er Riksrevisjonens oppgave å ettergå dette. Det er et viktig prinsipp i Norge at staten ikke har en rolle i medienes selvdømmeordning, sier Eriksen, som er overrasket over brevet.

– Vi har bedt om et møte der vi ønsker å klargjøre målsettinger og rammer for Riksrevisjonens prosjekt før vi kan gå inn i dette, sier Eriksen.

– En misforståelse

Det at Riksrevisjonen skal kontrollere NRKs presseetiske arbeid er en misforståelse, mener faglig ansvarlig for kontrollen, Therese Johnsen.

– Vi vil ikke se på utøvelsen av presseetikken i NRK, men hvordan styret ivaretar sitt kontrollansvar når det gjelder helheten i NRK og om selskapet når allmennkringkastingsmålene, sier hun til NTB.

– Vi er oppmerksomme på at skillet mellom redaksjonell frihet og styrets ansvar må være tydelig, sier hun og påpeker at Riksrevisjonen har diskutert dette med Kulturdepartementet.

– Vi kommer ikke til å gå i detalj i presseetikken, men vil se på hvilke systemer og rutiner styret har og hvilken dialog styret eventuelt har hatt med selskapet, sier hun.

– Ingen krise

Ved nyttår viste en opptelling at NRK er felt 24 ganger i PFU de tre siste årene. Dette er flere fellelser enn Aftenposten, VG, Dagbladet og TV 2 har til sammen. De er felt 19 ganger i samme periode.

Therese Johnsen sier det ikke er noen spesiell grunn til at de akkurat nå vil kontrollere NRK.

– Vi fører kontroll med alle større statlige selskaper, og NRK er et av disse. Det er ikke noen krise som ligger bak dette, sier hun.

På forsiden nå