Ønsker pavebesøk innen 2009

Festivalsjef Per Kvistad Uddu har lenge drømt om å få paven til Olavsfestdagene. Nå mener han at kirkefestivalen er moden for storfint besøk, og håper det kan la seg gjennomføre allerede en av de første to årene.

Saken oppdateres.

- Men da gjelder det å ha et sterkt og attraktivt kirkelig program å slå i bordet med. Vi må styrke vår allerede unike plattform av kirke og kultur. Et slikt besøk ville ikke bare ha styrket Olavsfestdagene, men ha vært stort for hele regionen og virkelig satt aksen Nidaros-Stiklestad på kartet. Vi har lenge hatt fokus på den økumeniske profilen, og som en åpen og inkluderende kirkefestival passer det godt med pavebesøk. Tenk hvor flott det hadde vært med en ny utendørsgudstjeneste ved Vestfrontplassen! I 1997 var det rundt 7000 mennesker samlet her, forteller Per Kvistad Uddu (bildet).

Overnatting på Tautra

Biskop i den Katolske Kirke i Trondheim, Georg Müller, er positiv til å invitere Benedikt XVI til Trøndelag, men tror ikke at ideen er så enkel å gjennomføre i praksis.

- Pavebesøk er en stor affære, det så vi under Pave Johannes Paul II sitt besøk i Trondheim i 1989. Først må vi få den norske kirke og regjeringen til å stille seg bak et slikt ønske, og så må vi ha en spesiell anledning.

Müller bekrefter at han har hatt samtaler med Uddu om dette, men understreker at tanken er på idéstadiet. Han tror det er urealistisk å få til dette allerede i 2008 eller 2009.

- Det er mange runder å gå. Man må ta opp saken i forskjellige kirkelige fora, samt forsikre seg om at paven virkelig vil takke ja, før man overrekker invitasjonen. Dessuten er et slikt besøk ikke bare et kirkelig-, men også et politisk spørsmål. Den katolske kirke er betydningsløs rent antallsmessig, så det må ligge interesser bak, som peker ut over vårt kirkesamfunn, sier Müller. Biskopen synes ikke det ville ha vært unaturlig å tilby Benedikt XVI innkvartering på Tautra hvis han ble natta over i Trøndelag.

Prost i Stiklestad kirke ønsker gjerne paven velkommen, men kjenner ikke til at dette har vært et tema i menigheten så langt.

- Vi har hatt en tilnærming til den katolske kirken i det siste. Førstkommende lørdag samarbeider vi med den katolske sognepresten om en økumenisk gudstjeneste i kirka vår, som jo er reist over helgenkongen. Her vil vi fokusere på våre felleskirkelige røtter på Stiklestad. Så vidt jeg vet, har det ikke vært holdt gudstjeneste med katolske innslag i Stiklestad kirke før, i hvert fall ikke i nyere tid. Så for oss ville det vært naturlig å ta imot paven også, om sjansen bød seg. Han er hjertelig velkommen hit.

 
        
            (Foto: DOMENICO STINELLIS)

  Foto: DOMENICO STINELLIS

På forsiden nå