Staten snur i orgelsaken

Seks millioner kroner til finansieringen av Steinmeyerorgelet i revidert nasjonalbudsjett.

Linda Hofstad Helleland (H) og Trond Åm (V) gleder seg over at staten går inn med seks millioner kroner til finansieringen av Steinmeyerorgelet i revidert nasjonalbudsjett. De resterende to millionene håper de kulturministeren vil prioritere over statsbudsjettet. 

Saken oppdateres.

Regjeringspartiene Høyre og Frp, sammen med støttepartiene Venstre og Kristelig folkeparti, har sikret pengene til restaureringen av orgelet.

– Det er en gledens dag. Flere års arbeid på mange fronter har endelig ført til et gjennombrudd i Stortinget. Det er uhyre viktig at staten kommer med penger til Steinmeyerorgelet, sier Linda Hofstad Helleland (H).

Hofstad Helleland understreker at det er mange som har stått sammen om kampen. Politikere, Nidaros domkirke og Vår Frue kirkes menighet, kirkemiljøet.

– Men det aller viktigste er at dette innebærer noe vi har slåss for i mange år: statens anerkjennelse av at Nidarosdomen ikke bare er et hvilket som helst kirkebygg, ikke bare en sognekirke, men at den er et levende nasjonalsymbol av i dag. Dette synspunktet har vi nå fått løftet inn i nasjonalforsamlingen, sier hun.

– Pinlig argumentasjon

Hofstad Helleland mener det har vært pinlig hvordan argumentasjonen for domens nasjonale betydning bare er blitt avvist. Som eksempel nevner hun statsråd i den rødgrønne regjeringen Rigmor Aasruds (Ap) brev i 2012 etter at ordføreren i Trondheim hadde tatt opp finansieringen av Steinmeyerorgelet med henne: Nidarosdomen er en menighetskirke, og staten har ikke noe ansvar for inventaret – det er menighetens ansvar.

– Ap har hevdet dette, Trond Giske har hevdet det hele veien og vært umulig å rikke i alle åtte år Ap var i regjeringsposisjon. Etter seks måneder i regjering når vi igjennom. Statssekretær Knut Olav Åmås i Kulturdepartementet «fyrte meg opp» med sin uttalelse om «det dyre orgelet», sier hun.

Åmås har, som tidligere statsråd Aasrud, hele tiden vist til at Trondheim kirkelige fellesråd har ansvaret for inventar og utstyr i Nidarosdomen.

Steinmeyerorgelet ble innviet 18. mai etter et omfattende restaureringsarbeid. Sluttregningen er anslått til å bli på 53 millioner kroner, og av disse har det frem til nå manglet åtte millioner.

Håper på to mill. over statsbudsjettet

– Kulturminister Thorhild Widvey er tydelig på at orgelfinansieringen er viktig. Hun har vært en sterk støttespiller for Nidarosdomen. Nå gjenstår 2 millioner kroner på full finansiering av orgelrestaureringen, og vi håper at kulturministeren vil prioritere dette i statsbudsjettet, sier Helleland, som er glad for støtten fra Venstre og KrF.

– I tillegg vil jeg trekke fram domprost Ragnhild Jepsen, hennes innsats har vært helt uvurderlig. Hun har bidratt til at flere har forstått hva saken handler om, hun har vært med og løftet debatten. Domprosten har invitert politikere til Nidarosdomen, vist dem rundt og forklart hva vi her har å gjøre med. Det er bare et par uker siden også statsministeren ble vist rundt.

– Er det Høyre som har drevet frem denne saken?

– I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett er det vi fire partiene (H, Frp, V, KrF) som har forhandlet. Men uten at regjeringen hadde stilt seg bak, ville vi selvsagt ikke fått det til. Dette representerer et gjennombrudd når det gjelder statens syn på Nidarosdomen. Det er et viktig skifte.

Prioritert av V og KrF

– En svært gledelig nyhet fra Oslo, vi er veldig fornøyd, sier Trond Åm, Venstre-representant i Trondheim bystyre. – Da Venstre-leder Trine Skei Grande var i Trondheim for noen uker siden, anslo hun at det kanskje kunne bli et par millioner kroner til orgelrestaureringen i revidert nasjonalbudsjett, så 6 millioner kroner er en stor seier.

– Hvor viktig har denne saken vært for Venstre?

– Orgelrestaureringen har vært høyt oppe på prioriteringslisten under forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. I tillegg har Venstre og Kristelig folkeparti her i Trondheim lenge hatt saken som førsteprioritet. Vi har også arbeidet aktivt for at saken måtte løses nå. Orgelet står ferdig, og vi antok at det ville bli vanskelig senere å arbeide for en statlig bevilgning.

Ingen prinsipiell motstand

– Vil det at regjeringen nå stiller seg bak denne framforhandlede enigheten få noen betydning for Nidarosdomen, ut over orgelet?

– Jeg tror dette er en engangsforeteelse. Det vil neppe bli lettere i fremtiden å få statlige bevilgninger. Likevel er det åpenbart at det er en klar og prinsipiell forskjell mellom Nidarosdomen og de andre kirkene i landet. Vi så det senest under grunnlovsjubileet, da den nasjonale økumeniske gudstjenesten ble holdt her. Vi mener vel også nå å ha sett at motstanden fra regjeringspartiene i denne saken ikke har vært en prinspiell motstand, den har mer hatt med budsjettet å gjøre.

– Hva føler du nå?

– Jeg har vært med lenge nok til å vite hvordan det er å ikke bli hørt. Derfor vet jeg å verdsette at vi nå har nådd fram, og det i en så viktig sak. Det er en ny opplevelse for meg, sier Trond Åm.

– En kjempeseier

Også i KrF i Trondheim er det stor glede.

– En kjempeseier for oss og Venstre, sier bystyrerepresentant Espen Agøy Hegge (KrF).

– Vi har holdt på lenge, fått med oss partiene lokalt og KrF på Stortinget, og orgelfinansieringen har ligget inne i vårt alternative statsbudsjett.

–Hvem bør dekke de resterende to millionene?

–Det er ikke kommet noen forespørsel fra menigheten til kommunen om å stille med flere penger. Menigheten skulle i utgangspunktet samle inn ti millioner kroner. På kort tid har de fått inn bortimot to millioner. Innsamlingsaksjonen har satt i gang mye kreativt, bl.a. salg av orgelpiper. Jeg tror det er et stort potensial ennå.

Steinmeyerorgelet ble innviet den 18. mai. Her fra innvielseskonserten med organist Martin Baker. 
        
            (Foto: RICHARD SAGEN, Foto: ©RICHARD SAGEN, Adresseavisen, +47 95198665)

Steinmeyerorgelet ble innviet den 18. mai. Her fra innvielseskonserten med organist Martin Baker.  Foto: RICHARD SAGEN, Foto: ©RICHARD SAGEN, Adresseavisen, +47 95198665

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå