Av denne verden

Mange hyggelige gjensyn med vitale dikt som har hatt betydning i sin samtid, og gjensyn med dikt man helst ville sluppet å se igjen.

Saken oppdateres.

Tor Obrestad (bildet) har vært en vital del av norsk litteratur så lenge nå, at det kan virke naturlig med en samlet utgave av hans dikt. Naturlig, men nødvendig? Er i det hele tatt konseptet samlede dikt en god ide, med mindre vi snakker om et livsverk som virkelig har vist seg å være av et sånt kaliber at vært skrevne ord faktisk er interessant? Forfattere som Hamsun og Sandemose redigerte ved hver gitte anledning i sitt samlede verk. Det burde, uten sammenligning for øvrig, Obrestad også ha gjort.

 

Oppsummeringer som dette er jo en gylden anledning til å luke ut det som ikke har tålt tiden tann. I Obrestads tilfelle er det snarere et politisk syn, enn vaklende verseføtter, som burde fått lov å forbli i glemselens barmhjertige mørke.

 

For det skal han ha, allerede fra debutsamlingen, «Kollisjon», i 1966, er det en kresen dikter med et direkte språk og saftige bilder som står frem. Denne sanseligheten - enten det er naturromantikk, byen som livsbetingelse, eller erotikken som er gjenstand for dikterens oppmerksomhet - er en gjennomgående kvalitet, like frem til reisediktene i «Ohrid» (1999).

 

Men som sagt, både verden og Tor Obrestad selv hadde vært tjent med at svakhetene ble luket bort, og blant de forfatterne som tilhører Obrestads generasjon og politiske ståsted ble det, sett i etterpåklokskapens nådeløse lys, begått noen lyriske øvelser som, spør du meg, det måtte vært befriende å få fjernet fra sitt diktkorpus. Disse ble stort sett til på syttitallet. Jeg tror for eksempel det skal bli vanskelig å finne en kineser i dag som vil slutte seg til hans naivt romantiske forestillinger om idyllen på den kinesiske landsbygda. Med den kunnskapen om Maos lederskap vi sitter inne med i dag, vet vi jo at det kinesiske samfunnet under ham langt fra ga kineserne den samme lykkefølelse, som det ga teite nordmenn på studietur å bivåne dem.

På forsiden nå