Slik barn ser det

Episodisk tidsdokument fra fire personer i samme familie til ulike tider, over en periode på seksti år, sett fra hver enkelt sitt perspektiv som seksåring.

Saken oppdateres.

Fortalt gjennom synsvinkelen til barn på seks år, får vi fire fortellinger om fire generasjoner i en familie. Den har sitt utgangspunkt i Tyskland under siste verdenskrig, og ender opp i USA i 2004. Og det fortelles baklengs. Den første fortelleren, Sol, er en seksåring i California i 2004. Han er oppvakt og bortskjemt. Med god hjelp av foreldrene opplever han seg selv som enestående. Foreldrene er opptatt av at alt skal være riktig for ham, enten det gjelder ernæring, sikkerhet eller pedagogikk. Og da han skal begynne på skolen, finner de ut at de vil fjerne en føflekk han har. Det går ikke helt bra. En føflekk er et av flere bindeledd til flere av historiene, en slags identifikasjon på tvers av generasjonene, men med ulik implikasjon.

Historiene til Sols foreldre, Randall og Sadie, fortelles gjennom deres øyne som 6-åringer. Det dreier seg om jødisk identitet og historie, uten at forklaringen på det blir tydelig. Bakgrunnen blir først synlig når vi får historien til Kristina, Sadies mor. Den fører oss til Tyskland ved slutten av krigen. Hennes historie, som for så vidt avdekkes gradvis også gjennom de andres fortellinger, skaper når den blir avslørt et sammenhengende bilde av familiens bakgrunn. Den går fra Tyskland til Canada og USA, og ikke minst med et viktig opphold og perspektiv i Israel. Kristinas historie er også historien om et kunstnerliv, og et menneske som står i kontrast til den strenge gjennomtenkte oppdragelsen som hennes etterkommere blir til del.

Det er en medrivende fortelling, eller fortellinger. De seks portrettene står godt hver for seg, men sett i sammenheng viser de hvordan historiske hendinger kombinert med personlige erfaringer påvirker i generasjoner.

Det er en politisk roman om etterkrigstida, men det er også en psykologisk roman om hvordan mennesker formes både av hverandre og av den tida vi lever i. Det er en sterk historie, med mange av thrillerens ingredienser. Men det er først og fremst en intelligent fortalt roman.

På forsiden nå