Dinnas bok

Besnærende fortettet fortelling fra et likeså fortettet samfunn like før andre verdenskrig med fokus på et lite samfunns småborgerlige dagligliv og økende angst for Hitler.

Saken oppdateres.

«Førkrigstid» ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris da den kom ut i fjor, nå er den oversatt til norsk. Det er en besnærende fortelling fra en tid som ofte nok er beskrevet i litteraturen, men som likevel er spennende og ny i Thorups fortelling, fordi hun på en overbevisende måte makter å se både personer og strukturer i den tiden hun skriver om.

Romanen er først og fremst et kvinneportrett, av Dinna. Hun slites mellom kristne verdier om å være god og tolerant og opplevelsen av en verden hvor det ikke alltid er like enkelt å praktisere disse verdiene. Det dreier seg først og fremst om at hun slites mellom mistanken om at hennes mann har et forhold til hushjelpen og det at hushjelpen, som har en bakgrunn som hennes egen, trenger både hennes solidaritet og beskyttelse. Det handler imidlertid også om hvordan verdier og holdninger settes på prøve overfor en rik og arrogant bror med sympatier for Tyskland og Hitler og en svigerinne som er særdeles fordomsfull og fordømmende.

Kvinneverdiene om å holde det rent og pent, ha omsorg for unger og slekt, sette sin ære i å lage god mat og holde selskaper andre beundrer, går hånd i hånd med en implisitt forståelse av sosial urettferdighet og politisk oppvåkning.

Dinna drives mellom hvem hun ønsker å være og hvem hun makter å være. Når ting blir vanskelige, holder hun fast i tilværelsen gjennom den daglige rutinen og de nære oppgavene.

Spørsmålet om rettferdighet og moral står sentralt.

Det er på samme tid en tids- og samfunnsbeskrivelse og en fortelling om angst for en usikker framtid. Beskrivelsen av enkeltindividers angst for at det skal bli krig, og de ulike konsekvensene av denne angsten, er sterk.

Thorup greier på en enkel, men inntrengende måte å se enkeltpersonene i det kollektive, og gjennom det å skape opplevelse både av drivkreftene i samfunnet og i menneskesinnet.

På forsiden nå