Mørk eleganse

Noveller om egoisme, fortvilelse og smerte i det moderne samfunn. Tema forsterkes gjennom et kortfattet, effektivt og elegant språk.

Saken oppdateres.

Danske Naja Marie Aidt, født 1963, debuterte med diktsamlingen «Så længe jeg er ung» allerede i 1994 og har senere skrevet bl.a. både noveller, lyrikk, skuespill og filmmanus.

I 2008 fikk hun Nordisk Råds litteraturpris for novellesamlingen «Bavian». Den er nå oversatt til norsk.

Hva er det med dagens livsmønster som gjør at menneskene er redde og ensomme, at de under press instinktivt reagerer nesten som en bavian? Hvordan får en formidlet angsten til hverandre, satt ord på følelsene når det er så vanskelig å kommunisere? Det er noen av de spørsmål som ligger implisitt i Naja Marie Aidts novellesamling «Bavian». Det er vanskelig ikke å tolke et budskap inn i novellesamlingens tittel, et budskap om noen karaktertrekk som er karakteristisk for noen mennesker i det moderne Skandinavia. Alle novellene handler enten om hvordan det individuelle, egoismen, er i fokus, eller om hvor vanskelig det er å nå fram til hverandre, og det er en sammenheng mellom de to perspektiver.

Gjennom framstillingen av hjelpeløsheten i det livet som leves ligger en advarsel mot en utvikling mot egoisme og mot individualismens negative sider. Gjennom å fokusere på det ligger også en trøst og håp om erkjennelse.

Det handler om barn som forsømmes, om voksne som bedrar hverandre, om forelskelse og lykke som ikke overlever i hverdagen.

Tilsynelatende hverdagslige hendinger utløser uventede reaksjoner og avdekker gjennom beskrivelsen av en kort episode en hel livssituasjon, livshistorie.

Det overraskende, burleske, på kanten av det groteske er virkemidler som skaper spenning - og ubehag.

En fryser på ryggen av innholdet i Naja Marie Aidts noveller. Samtidig fryder en seg over stilen og tonen i hennes effektive prosaform som avdekker så mange fasetter av det moderne liv. Selv om ikke alle novellene er like formfullendte, har juryen god dekning for å gi henne Nordisk råds litteraturpris for 2008 bl.a. for hennes nyskapende stil. Den er elegant.

 
På forsiden nå