Den siste olje

Veldreid, spennende, men også litt overflatisk thriller med tidsaktuell intrige.

Saken oppdateres.

Det fine med thrillere, ved siden av at de selvsagt bør være spennende, er at de kan være høyst aktuelle i forhold til samfunnet rundt oss, i forhold til politikk og maktkonstellasjoner. Ørjan N. Karlsson treffer planken rimelig rent hva dette aspektet angår med «Goliat», som er hans andre roman. Handlingen er lagt noen år fram i tid, bakteppet for handlingen er nordområdene og oljeforekomstene der. Flere aktører har interesse av denne rikdommen, og ikke alle har gode hensikter. Når det gjelder aktualitet, les bare hva Karlsson skriver om råderetten over energiressursene: «Så, helt uventet skjedde det noe som tok planleggingen deres i en ny retning: Russland skrudde av gassen til nabolandet Ukraina.»

Hvis vi skal utpeke en hovedperson, så er det fenrik Frank Halvorsen i Forsvarets Spesialkommando. Teamet til Halvorsen møter sine utfordringer, blant annet det russiske forsvaret, fanatiske terrorister og et ineffektivt byråkrati. Karlsson gjør blant annet et poeng ut av rivaliseringen mellom politiets Deltagruppe og Forsvarets Spesialkommando, og det er ikke spesielt vanskelig å se hvor forfatterens sympatier ligger.

Goliat er den type bok som gjerne får stempelet «internasjonal thriller», og den står ikke tilbake for tilsvarende bøker i samme sjanger. Karlsson forteller med innlevelse, han har åpenbare kunnskaper om tematikken og han lykkes stort sett i å skape en spennende fortelling. Forfatteren er dyktig til å holde på leserens interesse gjennom effektive handlingsskifter og en jevnt stigende spenningskurve.

Når det gjelder skildringene av personer og miljø, er ikke disse all verden; de fleste av historiens figurer framstår som relativt forutsigbare og karakterløse, og på dette plan kommer romanen til kort. Frank Halvorsen og flere av de andre aktørene bærer på sine hemmeligheter, uten at disse i særlig grad interesserer leseren, hvilket de jo bør gjøre. Men de færreste griper til en thriller for å få et dypere innblikk i den menneskelige psyke, og som uforpliktende underholdning og noen timers pur spenning er «Goliat» et godt valg.

 
På forsiden nå