Islams vei videre

Innsiktsfullt om islams utbredelse i Sørøst-Asia. Bildet som tegnes, gir et godt inntrykk av hvordan moderate muslimer tenker og lever, og av radikale islamisters strategi.

Saken oppdateres.

Sosialantropolog Bjørn Blengsli har i en årrekke bodd i Kambodsja, hvor han dels har arbeidet for Norad og Redd Barna, dels drevet feltarbeid for NBR (The National Bureau og Asian Research) og WGWR (The Working Group for Weapons Reduction). Engasjementet for NBR har gitt ham et unikt innsyn i religiøse strømninger i Kambodsja, og sammen med de andre bidragsyterne til Robert W. Hefners studie, Making Modern Muslims, tegner han et kart over islams utbredelse i Sørøst-Asia.

Behovet for et slikt kart er ikke hentet ut av løse luften. Med Vesten som utkikkspost er det nok å nevne 9/11. Sett fra Asia er det langt mer å gripe til. Verken Malaysia, Kambodsja, Thailand, Indonesia eller Filippinene (som er objekt for denne boken) har sluppet unna terrorangrep klekket ut ved muslimske læresteder i egne nærområder. At vestlige observatører fant grunn til å anta at al-Qa´ida hadde lyktes i å skape enkelte religiøse skoler om til en ny front mot vestlige interesser, satte fart i en etterretningsvirksomhet hvis hensikt var å undersøke hvilken politisk kurs det nye islam har i disse landene.

Robert W. Hefners team arbeidet fra 2004 til 2007, og i løpet av denne perioden besøkte Bjørn Blengsli og hans assistenter 32 representative læresteder spredd over hele landet, og foretok mange hundre dybdeintervjuer med studenter i alderen 16-19 år. Samtidig gir han et historisk tilbakeblikk, og dveler særlig ved Pol Pot, som fór særlig hardhendt frem mot den muslimske befolkningen. Da Røde Khmer endelig var historie, blomstret rimeligvis islam igjen. Nytt i det nye årtusen er imidlertid at det politiske maktapparatet knyttes tettere opp mot religionen, og verre, at flere av de religiøse lærestedene har tette bånd til Pakistan.

At denne anmeldelsen holder fokus på Kambodsja, henger naturligvis sammen med at Blengsli er trondhjemmer, men tendensen for resten av Sørøst-Asia er den samme, og boken som helhet gir et godt og utfyllende bilde av både moderat og radikal islams utbredelse.

På forsiden nå