Jordnært portrett

Med spredte glimt fra eget og andres liv tegner Joralf Gjerstad et bilde av seg selv.

Joralf Gjerstad: