Steinkjer Kunstforening: Dansen gjennom skuggeheimen

Info fra arrangør:

Storsatsing i Steinkjer Kunstforening! Seks av landets fremste kunstnere åpner utstilling med videoarbeid og kunsthåndverk fra kjeller til loft i Regimentsboligen lørdag 31.november kl 1300. Åpninga følges opp av et gratis seminar samme sted der utstillingas tema om arbeid og estetikk belyses videre. Ole Thorstensen, tømmernmsteren som nylig har gitt boka «En snekkers dagbok», er hovedinnleder på seminaret.


Kan det bli like fint å jobbe som å danse? Eller er  tilgangen til lyd, lukt, farger og kjensler borte fra dagens arbeidsliv?  Eller finnes det fortsatt sanselige gleder i arbeidet? Er estetikken ei flukt, et fristed, et reservat, eller helt nødvendig for både hverdagsliv og for drømmen om ei endring. I si tid  funderte dikteren Kristofer Uppdal på dette mens han satt og skrev om Sjugur Rambern, rallaren og kunstneren i romanen «Dansen gjennom skuggeheimen». Men hva vil det si i vår tid?


Årets festivalutstilling i Regimentboligen er den største satsinga i Steinkjer Kunstforening har gjort på mange, mange år, med et budsjett som utgjør minst fem vanlige årsbudsjett for foreninga. Pengene kommer blant annet  fra Norske Kunstforeninger, Stiftelsen Fritt Ord og Norsk Kulturråd.


Utstillinga åpner i Regimentsboligen lørdag 31 oktober kl 1300, bl.a. med musikk av John Pål Inderberg. Seminaret, som er helt gratis, starter kl 1400 same stad og er berekna til å vare i et par timar. Alle kunstnarane (med unntak av Schmidt og Oyama) vil delta på seminaret, som blir ledet av Robert Øfsti.