Jazzfest: Kåre Kolve «Interactions»

Info fra arrangør:

Kåre Kolve, en velrenommert og anerkjent musiker, bandleder og komponist, har hatt Trondheim som base etter endt grunnutdanning ved Jazzlinja i Trondheim i 1987. Han tok master i utøvende musikk på NTNU Institutt for musikk i 2008.

Kåre er en stayer, en sann musikant som livnærer seg 100% av musikk. Han er en viktig ressursperson i Trondheims musikkliv, i det profesjonelle såvel som i amatørmusikklivet. I tillegg til oppdrag på Trøndelag Teater, i NRK og ulike frilansoppdrag for artister på internasjonalt toppnivå er han en utmerket storbandleder.

Kåre var et naturlig førstevalg da Trondheim Jazzfestivals kunstneriske råd diskuterte kandidater for et bestillingsverk i 2015.

Vi gleder oss til å høre «creme de la creme» av skandinaviske toppmusikere framføre ny og spennende jazz i et akustisk landskap.