O' helga natt - Håkon Ricardo med gjester

Gjesteartist: Anne Sjøbakk fra Oppdal. Pianist Jon Bye. Konferansier: Marvin Wiseth.