Vinterkulturuka Skaun: Inga Dalsegg

Info fra arrangør:

«Inga Dalsegg har gjennom sin uttrykksform vært representert med sin kunst på ulike utstillinger landet rundt.

Hun ønsker gjennom sine bilder å uttrykke det vakre i menneskets opplevelser,

– i alle dets former, gjerne gjennom det å ta utsnitt av kroppen. Hun uttrykker følelser og stemninger, som smerte, melankoli, sorg, lidenskap, forelskelse og kjærlighet i sin kunst.

Ved åpninga vil Inga Dalsegg holde et kort innlegg om sin kunst og følelser hun legger

i sitt arbeid».

Åpning 27. januar kl. 15.