Olavsfestdagene:

Per Ivar Maudal ny styreleder

Direktør ved NTNU, Per Ivar Maudal, blir ny styreleder i Olavsfestdagene.

Saken oppdateres.

Maudal (født 1943) er i dag direktør i rektors stab ved NTNU, hvor han har vært siden 2003.

Da hadde Maudal vært konsernsjef og administrerende direktør for Studentsamskipnaden i Trondheim i 20 år. I 2003 fikk han Kongens fortjenstemedalje i gull for sitt arbeid for studentene i Trondheim.

Han innehar også styreverv i blant annet Stiftelsen Ringve Museum Musikkhistoriske Samlinger samt Trådløse Trondheim

Åslaug Haga inn i styret

Maudal er én av to representanter for staten i styret, og han får med seg en annen med lang og tung erfaring. Statens andre representant er nemlig tidligere Senterparti-leder og kulturminister Åslaug Haga.

Vararepresentanter for de to blir Robert Grande, tidligere styreleder for Trondheim Kammerkor og Bjørg Tørresdal, stortingsrepresentant for KrF.

Trondheim kommune blir representert ved Valborg Sund, spesialrådgiver i Helse Midt-Norge. Hennes vara blir tidligere Venstre-topp i Trondheim, Monica Rolfsen.

Sør-Trøndelag fylkeskommune blir representert ved Arild Kalkvik, markedsdirektør i Bergen Group Fosen og tidligere sjefskonsulent i PricewaterhouseCoopers. Vara for Kalkvik er Per Ottesen, visegeneralsekretær i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Fra to til én kirkerepresentant

Kirken har tidligere hatt to representanter i Olavsfestdagenes styre, men må nå nøye seg med én etter at bispedømmerådet nå ikke vil bli representert. Inn i styret går imidlertid Ragnhild Jepsen fra Nidaros domkirke og Vår Frue Menighetsråd.

På en pressekonferanse i dag sa for øvrig Olavsfestdagenes direktør, Randi Wenche Haugen, at årets festival vil vare i bare åtte dager - dette er hele fem dager færre enn i 2008.

Ifølge Haugen vil første del av festivalen preges av kirkelig satsing, mens de mer folkelige elementene vil komme utover i festivalen.

 
    
      (Foto: Glen Musk)

  Foto: Glen Musk

 
    
      (Foto: Marianne Tønset)

  Foto: Marianne Tønset

 
    
      (Foto: Rune Petter Ness)

  Foto: Rune Petter Ness

 
    
      (Foto: MARIANN DYBDAHL)

  Foto: MARIANN DYBDAHL

På forsiden nå