Lekker thriller med Polanski

Smart, velgjort thriller med Pierce Brosnan som en dårlig skjult Tony Blair i Roman Polanskis beste spenningsfilm siden «Chinatown»

POLANSKIS SKYGGEN