God film - flammende appell

FILM: Sterkt og veldokumentert varselrop om verdensmfattende krise.

Saken oppdateres.

«En ubehagelig sannhet» heter filmen som den tidligere visepresidenten i USA, Al Gore, står sentralt i. Og budskapet er ubehagelig selv om «sannheten» for det meste er kjent - om ikke for alle, så for svært mange. Men en vekker er det likevel, og slike trengs. Noen må våge å registrere ubehagelige konsekvenser av menneskers inngrep i naturens orden, slik fo eksempel Rachel Carson gjorde i sin bok «Silent Spring» (1962).

 Når den amerikanske politikeren med flammende engasjement formidler katastrofeutsiktene forårsaket bl.a. av global oppvarming, skjer det innenfor en svært nøktern dokumentarramme. Regissør Paul Guggenheim er ingen Michael Moore-parallell, for her hentes eksemplene fra statistikk og vitenskapelige rapporter, her er forskningsresultater og eksempler fra medienes katastrofedekning. Men Al Gore selv - i tillegg til ganske nøktern eksponering av egne erfaringer - formidler stoffet i foredragsform med lysbilder. Likevel er ikke dette statisk og kjedelig, det er tvert imot medrivende og engasjerende.

 Bortsett fra noen lettvinte hint inspirert av politisk retorikk går Al Gore rett til margen; han avdekker problemene slik de preger kloden i dag, med nedsmelting av breområdene, unormale meteorologiske forhold osv. Sterkest effekt oppnår han ved å vise til hvor raskt akselererende denne prosessen er - ja han viser til at en ti års epoke uten kursendring kan innebære enorme konsekvenser.

 Al Gore vil redde verden og viser til at det bare kan skje gjennom en verdensomfattende holdningsendring. Han nøyer seg ikke med å rope ulv, han dokumenterer at situasjonen i bunn og grunn er et moralsk dilemma som stiller menneskeheten overfor nye krav. Og en absolutt forutsetning er samarbeid om relativt enkle tiltak - som summeres i avslutningen.

 Solid informasjon, god oversikt og stimulerende argumentasjon kan, takket være Al Gore/ Davis Guggenheim, hentes gjennom et kinobesøk.

 
        
            (Foto: Photo Credit: Eric Lee)

  Foto: Photo Credit: Eric Lee

På forsiden nå