Det kommer fram av fersk rapport som de to museene, Museene i Sør-Trøndelag (Mist), Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune står bak. Arbeidsgruppen har vurdert flere alternativer, men anbefaler at det bygges et nytt, stort og felles museumsbygg med én felles stab i Trondheim. Suzette Paasche, administrerende direktør i Mist, tror det er klokt å tenke helt nytt.

- Vi har to nedslitte bygg i dag som har behov for stor grad av rehabilitering. På kort sikt gjør vi tiltak for flere millioner i begge museene for å kunne opprettholde driften, men på lengre sikt tror vi det er mest bærekraftig både for regionen, publikum og for kunsten å bygge et helt nytt museum, sier Paasche som har ledet arbeidet med rapporten.

I tillegg til Paasche, har arbeidsgruppen bestått av avdelingsdirektørene i Nordenfjeldske kunstindustrimuseum og Trondheim Kunstmuseum, henholdsvis Åshild Adsen og Johan Börjesson, samt rådgivere i kommunen og fylkeskommunen. Videre utredninger skal til slutt munne ut i et forprosjekt.

Elendige forhold

I rapporten kommer det fram at bygningsmassen til de to museene er i så dårlig forfatning at bevaringsforholdene for kunstskattene beskrives som kritisk når det kommer til klima og sikkerhet. Med ambisjoner om å nå et større og bredere publikum enn museene gjør i dag, er det også mest hensiktsmessig å bygge nytt, fastslår arbeidsgruppen.

- For å kunne utvikle en spennende kuntsmuseums-strategi for framtiden, trenger vi også mer plass. Dagens kunstuttrykk innebærer gjerne store verker som trenger større plass, illustrerer Mist-direktør Paasche.

Bygge ut Kunstmuseet?

Mens Mist drifter de to museene, er det museenes stiftelser som både eier byggene og kunstsamlingene. Stiftelsesstyrene skal derfor få si sin mening om det valgte alternativet før jul. Hvor i Trondheim et nytt kunst- og designmuseum eventuelt skal bygges, eller hvor mye et nybygg kan komme til å koste, har ikke arbeidsgruppen tatt stilling til. En ser for seg at det vil ta minst ti år før det kan stå ferdig.

- Selv om vi ikke låser oss til et konkret område for nytt museum, ønsker vi å utrede potensialet for å restaurere og bygge ut dagens Kunstmuseum i Bispegata. Nærheten til Domkirken og Trondhjems kunstforening, er et viktig hjørne av Trondheim, sier Paasche som på vegne av arbeidsgruppen ønsker en bred debatt som involverer befolkningen og byens kunstmiljø.

Støtter forslaget

Arbeidsgruppen skal drøfte rapporten med kulturkomiteen i bystyret tirsdag, mens kulturkomiteen i fylkestinget står for tur neste uke. Per Olav Skurdal Hopsø (Ap), leder for kulturkomiteen på fylkestinget, tror begge komiteene kommer til å støtte forslaget om å bygge nytt og stort.

- Selv om det er langt fram til et nytt museum eventuelt blir en realitet, er det viktig i et byutviklingsperspektiv å komme i gang med en grundig diskusjon raskt. Jeg tror det er smart å bygge nytt, blant annet for at tilgjengeligheten til publikum skal bli bedre enn i dag. Om det blir et nytt signalbygg et annet sted i byen eller om det er mulig å utvikle bygningsmassen og området rundt Kunstmuseet slik det er diskutert tidligere, skal utredes videre, sier Skurdal Hopsø.

Bygge ut: Det har lenge vært en plan å bygge sammen Trondheim Kunstmuseum (til venstre) og Trondhjems Kunstforening i Bispegata. Utvikling av området er likevel ikke lagt på is, selv om rapporten går inn for å bygge et nytt museum for kunst og design. Foto: Kim Nygård, Adresseavisen
Tenker stort: Administrerende direktør Suzette Paasche i Museene i Sør-Trøndelag (Mist) har ledet arbeidet med rapporten som går inn for å bygge et nytt museum. Her er Paasche avbildet i en annen sammenheng. Foto: Jens Petter Søraa, Adresseavisen
Kunsthåndverk og design: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum ligger i Munkegata, og er et nasjonalt museum med ansvar for å samle, forvalte og formidle kunsthåndverk og design. Foto: Therese Alice Sanne, Adresseavisen