- Mens desktopp flater ut etter en viss nedgang over tid, er jeg godt fornøyd med at veksten fortsetter på mobil, sier sjefredaktør Tor Olav Mørseth.

- Det er gledelig med fortsatt god vekst i mobilbruk. Ellers er det som forventet, ingen store overraskelser, sier administrerende direktør Tove Nedreberg.

Tirsdag klokken 09.00 publiserte Mediebedriftenes Landsforening (MBL) tall for lesning og opplagsutvikling i norske medier.

Det har vært sterk vekst i tallene for lesning av adressa.no på mobil de siste årene, også i fjor. 11 000 flere leste adressa.no på mobil i 2016 (114 000 lesere) sammenlignet med året før (103 000 lesere). Det tilsvarer en vekst på 10,7 prosent.

I 2014 hadde Adresseavisen 90 000 lesere på mobil, i 2013 72 000 lesere.

Papiravisa går tilbake

På desktopputgaven (PC/Mac/nettbrett) var det i fjor nøyaktig like mange lesere som året før, 155 000, ifølge MBL.

Mens det fra 2015 til 2016 var økning i antall lesere av papiravisen fra 157 000 til 159 000 lesere, var det i 2016 en liten tilbakegang, til 145 000. For å få et mest mulig likt utvalg av befolkningen, innførte MBL nylig ny vekting i undersøkelsen. Legger man dette til grunn var antallet i 2016 141 000 lesere.

- Samlet sett ser vi en vekst i de digitale kanalene. Det er i tråd med det vi ser av brukertall ellers, at færre leser papiravisa, men at vi vokser bra digitalt. Papiravisa holder fortsatt ganske god stand, men jeg skulle gjerne sett at fallet på papir var noe mindre, sier Mørseth, som mener MBLs nye vekting gjør at tallene ser dårligere ut enn hva de i realiteten er.

Det totale antallet lesere for Adresseavisen (papir, nett og mobil/nettbrett) var i 2016 261 000, mot 274 000 i 2015 og 268 000 i 2014.

Nedreberg sier det jobbes kontinuerlig for å løfte antall lesere.

Vekst i antall abonnenter

- Siden andre kvartal i fjor har vi hatt en god vekst i antall abonnenter. Det skyldes utvikling av innholdet og produktene våre, i tillegg til nye måter å gjøre digitalt salg på. Dette er et arbeid vi satser enda mer på fremover. Samtidig viser våre kundetilfredshetsmålinger at både lesere og abonnenter har tillit til oss og er positive til våre produkter. Det setter vi veldig stor pris på, sier Nedreberg.

For første gang er også e-avisa med i statistikken. Sjefredaktøren sier stadig flere foretrekker dette formatet. I 2016 hadde e-avisa 7000 lesere.

- Vi har jobbet aktivt med å gi abonnentene våre et bedre digitalt tilbud, både at det skal være lettere å logge seg på og i form av flere saker. Vi har flere abonnenter nå enn for et år siden, så det har gitt god uttelling, sier han.

Å utvikle journalistikken har vært uttalt mål for Adresseavisen i 2016, blant annet ved å ha ekstra fokus på noen områder

- Vi har jobbet mye med å utvikle meningsjournalistikken vår, både kommentar- og debattstoffet. Vi har gått tydelig inn i spørsmål knyttet til politikk, som byutvikling. Og så er jeg glad for at vi flyttet en del av disse debattene ut i byrommet med folkemøter. Det har vært viktig for oss, sier han.

KOMMENTAR: Åttende mars snart. Kulturkjerringene jobber nok hardt med forberedelsene. Takk og pris for det.

Samfunnsoppdraget først

Viktigst fremover blir satsingen på godt relevant innhold og utvikling av de digitale produktene, mener Nedreberg. Det er helt avgjørende at mediehuset fremstår som relevant for folk og er opptatt av det samme som leserne, mener Mørseth.

- Det er samfunnsoppdraget som er vår eksistensbegrunnelse. Vi skal være vaktbikkja som passer på at ingen misbruker makta, og vi skal hjelpe leserne å forstå samfunnet rundt seg. Det er noe vi aldri kommer til å gi slipp på, sier han.

Av stoffsatsinger fremover nevner han blant annet teknologi- og nyskapningssatsingen, som ble lansert med en serie i forrige uke.

- Vi kommer til å ha flere lignende serier fremover. Og så kommer adressa.no til å få nytt utseende i løpet av året.

SERIESTART Nyskaping i Trøndelag: Slik føles det å tjene sine første millioner

Leserne vil merke jubileet

Adresseavisen feirer 250-årsjubileum i 2017. Feiringen skal selvsagt komme leserne til gode, både gjennom innhold og arrangement.

- Vi gikk inn i jubileumsåret som årets avis, det er vi stolte av. Vi har også utgitt jubileumsboka «Det sto i Adressa» som har solgt godt. Vi har laget jubileumsbilag og pyntet både merkevare og hus. Fremover har vi planer om flere arrangement sammen med våre samarbeidspartnere. Et eksempel på det var nyttårskonserten som ble streamet for våre abonnenter, sier Nedreberg.

- Vi kommer til å finne frem mange godbiter fra arkivet, og så skal vi gjøre det enda mer attraktivt å være abonnent, sier Mørseth.

Les mer om det som har stått i Adresseavisen disse 250 årene her