Ønsker være så mye at det ikke blir noe som helst

foto