- Det blir urettferdig å si at hele systemet er bedritent

foto