Pstereo-artist avlyser: – Vanskelig avgjørelse å ta