- Vi er helt i verdenstoppen når det gjelder mat. Dit kan vi komme med kunsten også