- Selv om han fortsatt er en ung mann, er han en senior i bryggerifaget. Han har bred kunnskap og erfaring fra alle deler av faget, sier daglig leder i nye E.C. Dahls bryggeri Erik Norgård om sin nye kollega, som har bakgrunn fra mange land og kontinenter.

Lindell er amerikaner med tyske aner. Han utdannet seg til kjemiingeniør hjemme i Montana, samtidig som han hadde sommerjobber i Tyskland innenfor bryggerinæringen. Når han skulle velge spesialisering innenfor kjemi, endte han opp med nettopp brygging, og han fortsatte studiene sine i München samtidig som han jobbet på den ledende bryggeripuben i Bayern.

I 2008 flyttet han til Puerto Rico med familien og ble sjef for bryggmester på bryggeriet Old Harbor i San Juan, der han stiftet grundigere bekjentskap med amerikanske øltradisjoner. – En flott tid, dette var en periode da veldig mye skjedde i ølinteressen internasjonalt og i Puerto Rico, sier Lindell som flyttet tilbake til Europa i 2011, da han ble ansatt som Liquid development manager i Carlsberg group. Etter fem år i København tar han nå familien til Trondheim.

Hører hjemme i brygghuset

- Jeg har lært enormt mye i utviklingsjobben i Carlsberg, men du vet: «a brewer belongs in a brewery», smiler Wolfgang som vil danne ledergruppen i E. C. Dahls med Erik Norgård og nyansatte bryggeri-ambassadør Kristian Berger. Berger har solid fartstid fra utelivsbransjen i Trondheim og fra bryggeriet. Han vil jobbe med salg og profilering, men også kursing og annen utvikling.

Investert 110 millioner

De tre viser oss rundt i anlegget der det er gjort betydelige inngrep siden sist vi gikk en runde for noen måneder siden. Men ennå er det mye som skal skje før det kan brygges øl her, og enda mer som skal skje før de kan ta imot gjester. Nye E.C. Dahls bryggeri i er profilert som et ølsenter, men i forhold til vanlige håndverksbryggerier vil det bli et enormt anlegg. Carlsbergs investering på 110 millioner til det nye anlegget er en av de mest betydelige private industriinvestering i Trondheim i nyere tid. Satsingen er ikke bare stort lokalt, men et pilotprosjekt både for Carlsberg, Ringnes og den særdeles aktive medeier Brooklyn Brewery.

Dahls pils er hovedproduktet

- Vår store stolthet, og det desidert viktigste produktet, er Dahls pils. Vi skal produsere fem millioner liter pils i år, på flaske, fat og tank. Hele anlegget vil få kapasitet til ytterligere fem millioner, og det er dette vi skal fylle med små og store spesialiteter, sier de tre hemmelighetsfullt. Også Brooklyn Brewery er med utarbeidelsen av de nye øltypene som fra april av vil bli brygget i de tradisjonsrike omgivelsene i Strandveien.

Dahls er merkevaren

Detaljer vil komme etter hvert. Det som ér klart, er at alle produkter, både de store kvanta og de særeste sesongtapninger, vil ha samme hovedvignett: Dahls.

Det store nye bryggeriet vil få store vindusflater ut mot Strandveien, og gjester på den nye puben, ølhagen og restauranten vil kunne gå rundt og observere produksjonen – dog på betryggende avstand og underlagt til de strenge hygieniske reglene et bryggeri er underlagt.

Åpner 4. august

Det vil også bli et utstrakt omvisning og tilhørende -smaking i anlegget, og kurs for ølinteresserte og bransje, og som de håper vil bli aktivt brukt av den sterkt voksende håndverksbryggeri-bransjen.

Mye skal skje får hele sentret åpner 4. august. Wolfgang Lindell vil i ukene fremover jobbe en fjerdedel av tiden sin i Trondheim, før han vil være 100 prosent på plass i april, og ha overoppsyn med bryggingen.

- Jeg drakk en flaske Dahls i går ettermiddag, og koste meg. Et virkelig godt øl, sier Lindell – som vil få bruk for sin kompetanse både på tyske og amerikanske øltradisjoner i arbeidet fremover.

foto
Ny sjef for Dahls-ølet: Wolfgang Lindell (43) er fra USA, er utdannet i Tyskland, har jobbet som bryggmester i Karibien og med utvikling for Carlsberg i Købenavn. Nå er han ansatt som bryggmester på nye E.C.Dahls Foto: Leikny Kristine Havik Skjærseth