– Det er jo sånn at veldig mye penger har gått til Oslo og Bergen