- Jeg hadde gjerne likt å se samme ambisjon på kulturfeltet som det er på idrett

foto