Sverresborg Folkemuseum ønsker å levendegjøre hele byavdelingen ved museet, og etablere aktiv næringsvirksomhet i de gamle husene. I sommer ble Cafè Erichsen gjenåpnet og på menyen står signaturrettene mange husker fra da kafeen lå midt på Nordre i Trondheim. I høst søkte museet om midler fra Norsk kulturråd for å etablere flere håndverksbedrifter i «byen» på Sverresborg, men fikk ikke penger til dette.

Vanskelig å nå opp

- Vi har veldig tro på prosjektet, og kommer til å jobbe med dette fortsatt selv om vi fikk avslag fra Kulturrådet denne gang, sier Torunn Herje, direktør ved Sverresborg folkemuseum. Hun understreker at det er mange om beinet når Kulturrådet deler ut midler, noe som gjør det vanskelig for museer å nå opp fordi de fra før får offentlig støtte.

- Den offentlige støtten vi får utgjør 65 prosent av driftsbudsjettet vårt. Resten må vi finansiere på annet vis. Heldigvis får vi mye bidrag fra fonds og næringsliv som gjør at vi fortsatt kan jobbe med å levendegjøre husene på Sverresborg, sier Herje. Med et budsjett på 500.000 i året over tre år hadde museet håpet å kunne engasjere en prosjektleder som skulle ha ansvaret for dette arbeidet.

- Nå må vi rett og slett organisere det på en annen måte og dempe noe på ambisjonsnivået, sier museumsdirektøren.

Vil ha flere levende utstillinger

Målet er å få på plass 12 ulike typer verksteder med håndverkere som passer inn i bymiljøet og konseptet ved museet. To verksteder er allerede i sving.

- Vi har en del av dette allerede, men da i form av passive utstillinger. Ingeborg Dhunsi har sitt hattemakerverksted her, men vi vil gjerne ha flere levende håndverksbedrifter, flere aktive utstillinger, sier Herje.

Forbildet er museet Skansen i Stockholm, som er Nordens eldste og største friluftsmuseum. De har aktive håndverkere i sving i bygningene sine. Museet «Den Gamle By» i Aarhus i Danmark har laget en tidsreise gjennom byens historie, fra vikingtiden til industrialiseringen. De har en hel bydel med gater, leiligheter, butikker og verksteder fra 1970-årene, alt er i full virksomhet.

God Trondheimshistorie

- Vi har tett kontakt med begge disse museene. I sommer hadde vi med oss de ansatte på studietur til Aarhus for å la oss inspirere av «Den Gamle By». For oss handler det om å kunne gjøre hele museet på Sverresborg levende med god Trondheimshistorie. Vi ønsker å gjenåpne ett hus i året, og dette arbeidet er vi godt i gang med, sier Herje.

- Vi må ivareta våre interesser og våre ambisjoner for Trondheim som internasjonal konsertby, sier Stein Vanebo i Trondheim Concerts, som har sikret seg enerett på Sverresborg i fem nye år

foto
Byavdelingen på Sverresborg Folkemuseum består av mange gamle hus. Museet har som mål å levendegjøre forretninger, boliger og tradisjonelle bakgårder med ulik type virksomhet. Foto: Morten Antonsen