- Usikkerheten med at klagen ikke er ferdigbehandlet ligger der, sier Karl Johan Kopreitan, daglig leder i Trym Næring AS.

- Likevel har vi valgt å ta risikoen med å sette i gang, for å kunne levere et ferdig teaterhus innen det tidspunktet vi har gitt Avant Garden, fortsetter han.

Veggene til det nye tilbygget vil være oppe før sommeren, sier Karl Johan Kopreitan i Trym Næring AS.

På Rosendal Teater går gravemaskinene for fullt, både ute og inne. Det gamle filmhuset er så godt som ribbet; det er nærmest bare skallet igjen. I bakgården, der tilbygget skal komme, er store stålplater slått 12 meter ned i jorda for å holde løsmassene på plass.

- Den innvendige rivingen startet allerede i september, mens vi slo ned stålplatene i desember. Vi har revet det skrå gulvet i salen og tatt ned en stor del av himlingen. Det gamle elektriske anlegget er også fjernet, sier Christian Eilertsen i Trym Næring.

Det skrå gulvet i filmhuset er fjernet. Her jobbes det med gulvet der scenen vil bli stående.

Misfornøyde naboer

Inne i huset holder en gravemaskin på å grave ut masse der scenen skal stå. En heve/senke-scene, forteller prosjektleder Roger Karlsen.

I juni i fjor ble det klart at Teaterhuset Avant Garden skal flytte inn i det gamle filmhuset i Innherredsveien. Huset har ikke vært i bruk siden Trym Næring kjøpte det i 2010, og skal gjennom en omfattende rehabilitering og utbygging før det er innflyttingsklart en gang i løpet av 2019.

Det ferdige kulturbygget får to scener samt prøvesal og kontorer. Hovedscenen i det gamle huset vil få plass til 600 stående eller 200 sittende publikummere, mens den andre scenen blir plassert i et betydelig tilbygg. Det blir også kafé i det nye teaterhuset.

Huset skal være klart for innflytting i løpet av 2019. Styreleder Ottar Michelsen håper på programoppstart samme høst.

Men ikke alle er like begeistret for planene. Naboene føler seg overkjørt av kommunen og utbygger, og klaget i sommer bygningsrådets vedtak inn for Fylkesmannen. De mener tilbygget kommer alt for nært deres eiendom, og er spesielt bekymret for støy og solforhold på egen tomt.

- Tar saken til retten

Tilbygget skal bygges på østsiden av huset, til venstre for den gamle hovedinngangen. Det er planlagt i tre etasjer med en grunnflate på 508 m². Ettersom det nye bygget er både høyt og bredt og kun ligger én meter fra nabogrensen i øst, har utbygger søkt om dispensasjon fra plan- og bygningsloven.

Rådmannen har tidligere pekt på at ulempene for naboen ikke er større enn at de kan aksepteres. Naboene har sagt at de tar saken til retten, om nødvendig.

Hovedsalen vil ligge i det gamle bygget og vil til slutt bli ganske lik det originale rommet, med en egen kafé helt foran i lokalet.

- Saken ligger inne hos Fylkesmannen nå og er blitt tildelt en saksbehandler. De har en lovpålagt frist om å behandle klagen innen 3. februar, såfremt de ikke trenger å hente inn mer informasjon. Vi jobber mot at de skal få behandlet klagen innen da, sier Kopreitan, og legger til:

- Hvis behandlingen hos Fylkesmannen skulle få et dramatisk utfall, får vi se nærmere på det da, sier han.

Kjenner på usikkerheten

Prosjektleder Roger Karlsen og styreleder for Avant Garden Ottar Michelsen skryter av samarbeidet med utbygger. Det har vært gjort et godt forarbeid i saken, sier de.

- Det tjener vi på i den prosessen vi er inne i nå. Det er spennende å se hvordan det nye huset tar form. Nå er det viktig å sikre at det blir best mulig kvalitet i alle ledd. Vi gleder oss veldig til å flytte inn, sier Karlsen.

- Men det er klart; vi kjenner også på usikkerheten rundt det at klagesaken ikke er ferdigbehandlet, legger han til.

Hovedsalen kommer til å være ganske lik slik den var originalt.

- Se på dette fantastiske tømmerarbeidet fra 1920-tallet, sier Kopreitan, og viser oss de imponerende bærebjelkene på loftet i huset.

De innvendige veggene og fasaden skal bevares slik det er i dag, men alt skal pusses og males, forteller han.

KOMMENTAR: På høy tid med nytt liv på Rosendal

Tilbygg oppe i vår

- Der oppe på veggen kommer det til å være teknisk galleri, sier Michelsen og peker.

- Sceneriggen kommer til å henge i wiretråder. Hovedsalen kommer til å være ganske lik slik den var originalt, sier Karlsen.

I bakgården er maskinene i ferd med å grave seg dypere ned i jorda. Om noen måneder skal prefabrikkerte betongvegger heises på plass, og i løpet av våren skal tilbygget være på plass. Men ennå gjenstår mye arbeid før huset er ferdig.

I løpet av våren vil det nye tilbygget være oppe. Fra venstre: Christian Eilertsen i Trym Næring, Jostein Fossmo og Øystein Santi i Teknobygg.

- Vi tror ikke det er realistisk med program her før høsten 2019. Kanskje kan vi ha noen prøveprosjekter her litt tidligere. Vi har uansett løpende leiekontrakt der vi er i dag, så det er ikke kritisk for oss, sier Karlsen.