Uenige om 16 millioner: – Mange trenger støtte

foto