Boken hans skaper debatt i musikermiljøet: – Er man flink til noe, er det også lettere å slå hardere ned på

foto