«Du veit, det var jo æ som starta med platting»

foto