- Kulturlivet er ofte pionerer i nye bydeler, men så blir de skviset ut når resten av byen kommer etter, sier Marek A. Jasinski (Ap).

- Det er ikke noe vi ønsker. Vi ønsker mer kultur i bydelen, at Nyhavna blir en kulturbydel i enda sterkere grad enn i dag, fortsetter han.

Denne uka behandlet formannskapet i Trondheim et saksframlegg fra rådmannen om kommunens rolle i utviklingen av Nyhavna.

I forslagene, som ble enstemmig vedtatt, heter det blant annet at kommunen skal «være en pådriver for å få fremdrift i omformingen av havneområdene og aktivt bidra til en fremtidsrettet byutvikling». Formannskapet ber videre rådmannen se på ulike modeller for byutvikling i samarbeid med Trondheim havn, og sier kommunen må sørge for at industrien i området sikres alternativ lokalisering.

Jasinski lanserte i tillegg et forslag om at utviklingen av Nyhavna må ivareta områdene som en viktig og sentrumsnær arena for kultur- og småskalaproduksjon: «Formannskapet ber Rådmannen gå i dialog med styret i Trondheim havn om å utvikle modeller som ivaretar kulturaktørene i havneområdene». Også dette ble enstemmig vedtatt.

Med fra dag én

- Havneområdene har vært et yndet sted for kulturlivet og kulturnæringen i mange europeiske byer. De er sentrumsnære og ofte industriarealer med lav husleie. Når disse områdene omformes til bydeler, drives prisen opp og kulturnæringene presses ut eller må bruke en større andel av budsjettet på husleie i stedet for å produsere kultur, sier Jasinski.

- Formannskapet ønsker at kulturen skal være involvert i utviklingen på Nyhavna fra dag én, sier han.

Sammen med blant andre filmklipperommet Giljotin, Erlend Leirdals verksted, Øra studio og Atelier Dora er Cirka Teater én av om lag 50 kulturaktører på Nyhavna. De har holdt til på Dora i 30 år og har store planer for den delvis rødmalte bunkeren mellom Dora I og Dora II.

- Dette er musikk i våre ører. Det som er fantastisk med Nyhavna, er at det er et unisont ønske om å utvikle en bydel det er spennende å komme til og leve i. Alle kommunens vedtak så langt har et ønske om å ivareta kulturaktørene og småindustrien, sier Monica S. Rokne i Cirka Teater.

Inspirert av Liverpool

I forslaget fra Jasinski ber han rådmannen spesielt vurdere en modell med et eget AS som både skal gi forutsigbare rammevilkår og som er en aktiv eiendomsutvikler for kulturlivet, inspirert av en lignende modell i Liverpool.

- Formannskapet var på studietur til Liverpool tidligere i år. Der har de også omformet havneområdene. For å unngå at byutviklingen presset ut kulturlivet, dannet de et aksjeselskap som eide og vedlikeholdte eiendom, med vedtekter som setter begrensninger på hvem som kan leie. Overskuddet går til utvikling og kjøp av nytt areal, sier Jasinski.

LES ANMELDELSEN: Årets morsomste film er tysk

Også i Nantes i Frankrike har de lyktes med endring fra industriområde til pulserende bydel, forteller Anne Marit Sæther i Cirka Teater. Den tidligere industripregede øya i elveutløpet i byen er i dag en spennende kulturbydel.

- De har hatt en bevisst politikk på å bevare den gamle arkitekturen, som blandes med ny arkitektur. Det er ikke bare glass og eleganse, men også patina og varme. Samtidig har kulturen og de små virksomhetene fått festet seg, sier Sæther.

Bidrar med verdier

For å vise byens befolkning hva som skjer av kultur i området, og som et innlegg i byutviklingsdebatten, arrangerte Cirka Teater og de andre kulturaktørene «Hendelser på Nyhavna» i juni i år, med utallige ulike tilstelninger på rundt 30 steder.

- Det poppet opp med band og kunstnere vi ikke kjente til. Når vi åpner opp på den måten, ser vi hverandre og samarbeider bedre. Vi tror vi kan bidra med noe i utviklinga av området, noe som har med verdier å gjøre, sier Rokne og Sæther.

- Barn og unge har stor glede av det dere bidrar med. Å ha med kulturen fra starten er en forutsetning for å lykkes med bydelen. Vi trenger noe å leve for, ikke bare å leve av, sier Julie Indstad Hole (Ap).

foto
Cirka Teaters lokaler er fylt med innretninger fra ulike forestillinger gjennom 30 år. Foto: Kim Nygård, Adresseavisen