Fredag presenterte regjeringen Langtidsmeldingen for Forsvaret hvor det kom fram at Luftforsvarets musikkorps i Trondheim ikke blir videreført.

- Venstre har vært mot å legge ned forsvarskorpsene hver gang dette har vært foreslått, sier Skei Grande, medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

- Ut fra Forsvarets ståsted skjønner jeg at det ikke er med tuba, trommer og kornett man skal forsvare Norge, men forsvarsmusikken sier noe om hva Forsvaret skal være i det norske samfunn. Korpsene er viktige for den korpsbevegelsen landet skal ha, og de ansatte er viktige kulturarbeidere som er lærere på kulturskoler og dirigerer skolekorps, sier Skei Grande.

Sittende på en scene i Bodø, fikk musikerne i Luftforsvarets musikkorps høre at regjeringen ønsker å legge ned korpset.

Viktig forhandlingskort

Forsvarsmusikken vil være et viktig forhandlingskort for Venstre, ifølge venstrepolitikeren.

- Regjeringen har ikke flertall for sitt forslag og må forhandle. Regjeringen er åpne for å forhandle med Ap, men jeg håper de vil gå til oss først som det står i samarbeidsavtalen. Dette er ikke den største saken, men å beholde korpsene er blant sakene Venstre vil prioritere, sier Skei Grande.

Nedleggingsforslaget kommer som følge av kostnadskutt i Forsvaret, som i dag finansierer forsvarsmusikken. Skei Grande mener kuttet i den store sammenheng utgjør småpenger, og at man må vurdere andre finansieringsløsninger for Forsvarets korps.

- Jeg er åpen for å vurdere om Kulturdepartementet bør stå for deler av finansieringen. Uansett vil det viktigste for Venstre bli å sikre korpsene og sikre at det ikke skal være omkamp hver gang, det er jeg lei av, sier Skei Grande.

Adresseavisen mener: Vi bør ha råd til å holde oss med profesjonelle korps

- Et faresignal

Det er ikke første gang Luftforsvarets musikkorps er forslått nedlagt, og Trondheims ordfører Rita Ottervik (Ap) har hatt saken i fanget en rekke ganger.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har foreslått å samle hele forsvarsmusikken til ett korps i Oslo, mens regjeringen nå foreslår å videreføre tre korps og legge ned to.

- Dette er en ny variant som antageligvis blir lagt fram for å ikke få bråk fra hele landet. Jeg frykter det er en strategi for å samle alt på Østlandet. Dette er første steg på en lengre plan, og et faresignal om at ett og ett korps vil legges ned, sier Ottervik.

Hun er klar på at motstanderne skal vinne kampen mot forslaget også denne gangen.

- Vi må få med oss resten av landet slik at vi kan stoppe denne utviklingen, sier Ottervik.

Se bildefortellingen: Når forsvarsmusikken må forsvare musikken

- Det er nå slaget står

Partifelle Arild Grande, som sitter i Stortingets familie- og kulturkomité, har et håp om at det er mulig å mobilisere et flertall mot regjeringens forslag.

- Om regjeringen får forslaget igjennom, blir det svært vanskelig å gjenopprette korpset dersom vi skulle komme i regjering. Det er nå slaget står, derfor er det viktig at alle gode krefter mobiliseres for å hindre dette, sier Grande.

SV er også svært kritiske til nedleggelsen av to korps i Forsvarets Musikk.

- Det er alvorlig at de to korpsene foreslås lagt ned, for Forsvarets eget omdømmearbeid så vel som Kultur-Norge. Arbeidsplassene som nå er truet er viktige for det profesjonelle musikklivet i Norge. SV mener vi har råd til å opprettholde den profesjonelle musikken i Forsvaret, sier Bård Vegar Solhjell om korpskuttene.

«Overkapasitet»

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide legger ikke skjul på at den ligger en hard prioritering av «den spisse enden» til grunn for kuttene i Forsvarets musikk.

- Vi har gjort den vurderingen at når vi har fem profesjonelle korps, pluss HV-korpset og korpset i Garden, har vi en stor overkapasitet. Det er omtrent 40 prosent av det korpsene gjør som er relatert til Forsvaret, sier Eriksen Søreide.

«Hele» Trøndelag samler seg om Luftforsvarets musikkorps

Hun sier at det ligger en geografisk begrunnelse bak beslutningen om at det var korpset i Trondheim som måtte kuttes når omfanget skulle reduseres.

- Vi kutter to korps, det i Trondheim og det i Horten. Vurderingen vi har gjort er at vi ønsker å ha ett korps i nord, det blir i Harstad, og ett i vest, i Bergen. Så har vi Stabsmusikken, som blir det profesjonelle korpset vi har i Oslo.

Både HV-korpset og korpset i Garden består av vernepliktige. Driften av disse to korpsene blir ikke berørt i denne omgang.

Det er Stortinget som vedtar den endelige langtidsplanen. Siste vers er derfor ikke spilt for Luftforsvarets musikkorps i Trondheim. Stortinget tar stilling til planen i november.

foto
Rita Ottervik, Ordfører i Trondheim kommune, frykter nedleggingen av Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Kongelig Norske Marines musikkorps i Horten bare er begynnelsen på en sentraliseringsprosess for forsvarsmusikken. Foto: Rune Petter Ness
foto
Arbeiderpartiets Arild Grande, som sitter i Stortingets familie- og kulturkomité, mener det er mulig å mobilisere et flertall mot regjeringens forslag. Foto: Pressefoto/Arbeiderpartiet